Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 poplatok odpad 2019 Stiahnuté: 87x | 13.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 409x | 31.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 337x | 10.06.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o určení poplatku za ŠKD Stiahnuté: 30x | 10.06.2020

Komunitný plán obce Veľká Paka Stiahnuté: 195x | 22.01.2019

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 320x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 367x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 357x | 31.01.2017

PHSR 2017-2021 Stiahnuté: 356x | 18.12.2017

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 463x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 668x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 339x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 287x | 31.01.2017

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Stiahnuté: 320x | 31.01.2017

VZN č. 1/2009 Opatrovateľská služba Stiahnuté: 307x | 31.01.2017

VZN č. 1/2010 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Stiahnuté: 427x | 31.01.2017

VZN č. 1/2012 Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov Stiahnuté: 608x | 31.01.2017

VZN č. 1/2015 miestne poplatky od roku 2016 Stiahnuté: 370x | 15.03.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 364x | 31.01.2017

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 128x | 28.06.2019

Stránka