Obsah

VZN

VZN

VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 172x | 31.01.2017

VZN č. 3/2011 o dotaciach Stiahnuté: 170x | 31.01.2017

VZN č. 3/2012 dane rok 2013 Stiahnuté: 150x | 31.01.2017

VZN č. 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku v školskom klube Stiahnuté: 136x | 31.01.2017

VZN č. 4/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 197x | 31.01.2017

VZN č. 8/2003 ÚPN obce 2003 Stiahnuté: 140x | 31.01.2017

VZN č. 8/2011 Technické parametre IBV Stiahnuté: 138x | 31.01.2017

VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 177x | 31.01.2017

VZN č.8/2003 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 90x | 07.07.2017

VZN O určení školských obvodov ZŠ Stiahnuté: 145x | 31.01.2017

VZN Zásady prideľovania obecných stavebných pozemkov Stiahnuté: 229x | 31.01.2017

Zásady nakladia s finančnými prostriedka V Paka (1) 29 09 2011 zmena 2015 (1) Stiahnuté: 134x | 06.09.2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 138x | 06.09.2016

Zásady podávania podnetov Stiahnuté: 136x | 06.09.2016

Zásady poskytovania dávok. Stiahnuté: 9x | 31.07.2019

Finančná komisia

ZapisnicaZoZasadnutiaFinancnejKomisie Stiahnuté: 138x | 06.09.2016

Stránka