Obsah

VZN

VZN

VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 164x | 31.01.2017

VZN č. 3/2011 o dotaciach Stiahnuté: 166x | 31.01.2017

VZN č. 3/2012 dane rok 2013 Stiahnuté: 140x | 31.01.2017

VZN č. 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku v školskom klube Stiahnuté: 130x | 31.01.2017

VZN č. 4/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 179x | 31.01.2017

VZN č. 4/2012 miestne poplatky na rok 2013 Stiahnuté: 113x | 31.01.2017

VZN č. 8/2003 ÚPN obce 2003 Stiahnuté: 133x | 31.01.2017

VZN č. 8/2011 Technické parametre IBV Stiahnuté: 133x | 31.01.2017

VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 161x | 31.01.2017

VZN č.8/2003 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 85x | 07.07.2017

VZN O určení školských obvodov ZŠ Stiahnuté: 137x | 31.01.2017

VZN Zásady prideľovania obecných stavebných pozemkov Stiahnuté: 196x | 31.01.2017

Zásady nakladia s finančnými prostriedka V Paka (1) 29 09 2011 zmena 2015 (1) Stiahnuté: 130x | 06.09.2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 131x | 06.09.2016

Zásady podávania podnetov Stiahnuté: 128x | 06.09.2016

Finančná komisia

ZapisnicaZoZasadnutiaFinancnejKomisie Stiahnuté: 130x | 06.09.2016

Stránka