Obsah

VZN

VZN

VZN č. 1/2012 Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov Stiahnuté: 668x | 31.01.2017

VZN č. 1/2015 miestne poplatky od roku 2016 Stiahnuté: 403x | 15.03.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 402x | 31.01.2017

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 149x | 28.06.2019

VZN č. 1/2020 o držaní psov Stiahnuté: 60x | 04.05.2020

VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok cintorína Stiahnuté: 472x | 31.01.2017

VZN č. 2/2012 Zmeny a doplnky ÚPN 2009 Stiahnuté: 352x | 31.01.2017

VZN č. 2/2019 poplatok za rozvoj obce Stiahnuté: 96x | 13.12.2019

VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme cintorínov Stiahnuté: 48x | 04.05.2020

VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 251x | 31.01.2017

VZN č. 3/2011 o dotaciach Stiahnuté: 239x | 31.01.2017

VZN č. 3/2012 dane rok 2013 Stiahnuté: 261x | 31.01.2017

VZN č. 3/2019 o verejnom vodovode a kanalizácii Stiahnuté: 130x | 13.12.2019

VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v materskej škole a školskom klube detí Stiahnuté: 22x | 27.08.2020

VZN č. 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku v školskom klube Stiahnuté: 196x | 31.01.2017

VZN č. 4/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 344x | 31.01.2017

VZN č. 4/2020 ÚPN 03/2019 Stiahnuté: 18x | 25.11.2020

VZN č. 8/2003 ÚPN obce 2003 Stiahnuté: 247x | 31.01.2017

VZN č. 8/2011 Technické parametre IBV Stiahnuté: 229x | 31.01.2017

VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov na území obce - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 258x | 10.06.2020

Stránka