Obsah

VZN

VZN

VZN č. 1/2020 o držaní psov Stiahnuté: 32x | 04.05.2020

VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok cintorína Stiahnuté: 425x | 31.01.2017

VZN č. 2/2012 Zmeny a doplnky ÚPN 2009 Stiahnuté: 328x | 31.01.2017

VZN č. 2/2019 poplatok za rozvoj obce Stiahnuté: 66x | 13.12.2019

VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme cintorínov Stiahnuté: 29x | 04.05.2020

VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 226x | 31.01.2017

VZN č. 3/2011 o dotaciach Stiahnuté: 214x | 31.01.2017

VZN č. 3/2012 dane rok 2013 Stiahnuté: 223x | 31.01.2017

VZN č. 3/2019 o verejnom vodovode a kanalizácii Stiahnuté: 63x | 13.12.2019

VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby v materskej škole a školskom klube detí Stiahnuté: 2x | 27.08.2020

VZN č. 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku v školskom klube Stiahnuté: 175x | 31.01.2017

VZN č. 4/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 299x | 31.01.2017

VZN č. 8/2003 ÚPN obce 2003 Stiahnuté: 210x | 31.01.2017

VZN č. 8/2011 Technické parametre IBV Stiahnuté: 200x | 31.01.2017

VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov na území obce - ZRUŠENÉ Stiahnuté: 237x | 10.06.2020

VZN č.8/2003 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 135x | 07.07.2017

VZN O určení školských obvodov ZŠ Stiahnuté: 184x | 31.01.2017

VZN Zásady prideľovania obecných stavebných pozemkov Stiahnuté: 431x | 31.01.2017

Zásady nakladia s finančnými prostriedka V Paka (1) 29 09 2011 zmena 2015 (1) Stiahnuté: 176x | 06.09.2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 190x | 06.09.2016

Stránka