Obsah

VZN

VZN

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 662x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 947x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 481x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 386x | 31.01.2017

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Stiahnuté: 449x | 31.01.2017

VZN č. 1/2009 Opatrovateľská služba Stiahnuté: 438x | 31.01.2017

VZN č. 1/2010 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Stiahnuté: 543x | 31.01.2017

VZN č. 1/2012 Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov Stiahnuté: 813x | 31.01.2017

VZN č. 1/2015 miestne poplatky od roku 2016 Stiahnuté: 517x | 15.03.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 508x | 31.01.2017

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 226x | 28.06.2019

VZN č. 1/2020 o držaní psov Stiahnuté: 157x | 04.05.2020

VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok cintorína Stiahnuté: 617x | 31.01.2017

VZN č. 2/2012 Zmeny a doplnky ÚPN 2009 Stiahnuté: 426x | 31.01.2017

VZN č. 2/2019 poplatok za rozvoj obce Stiahnuté: 215x | 13.12.2019

VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme cintorínov Stiahnuté: 126x | 04.05.2020

VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 318x | 31.01.2017

VZN č. 3/2011 o dotaciach Stiahnuté: 312x | 31.01.2017

VZN č. 3/2012 dane rok 2013 Stiahnuté: 377x | 31.01.2017

VZN č. 3/2019 o verejnom vodovode a kanalizácii Stiahnuté: 282x | 13.12.2019

Stránka