Obsah

VZN

VZN

VZN č. 2/2012 Zmeny a doplnky ÚPN 2009 Stiahnuté: 300x | 31.01.2017

VZN č. 2/2019 poplatok za rozvoj obce Stiahnuté: 38x | 13.12.2019

VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 204x | 31.01.2017

VZN č. 3/2011 o dotaciach Stiahnuté: 196x | 31.01.2017

VZN č. 3/2012 dane rok 2013 Stiahnuté: 185x | 31.01.2017

VZN č. 3/2019 o verejnom vodovode a kanalizácii Stiahnuté: 17x | 13.12.2019

VZN č. 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku v školskom klube Stiahnuté: 155x | 31.01.2017

VZN č. 4/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 249x | 31.01.2017

VZN č. 8/2003 ÚPN obce 2003 Stiahnuté: 176x | 31.01.2017

VZN č. 8/2011 Technické parametre IBV Stiahnuté: 170x | 31.01.2017

VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 214x | 31.01.2017

VZN č.8/2003 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 112x | 07.07.2017

VZN O určení školských obvodov ZŠ Stiahnuté: 166x | 31.01.2017

VZN Zásady prideľovania obecných stavebných pozemkov Stiahnuté: 311x | 31.01.2017

Zásady nakladia s finančnými prostriedka V Paka (1) 29 09 2011 zmena 2015 (1) Stiahnuté: 159x | 06.09.2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 165x | 06.09.2016

Zásady podávania podnetov Stiahnuté: 161x | 06.09.2016

Zásady poskytovania dávok. Stiahnuté: 56x | 31.07.2019

Finančná komisia

ZapisnicaZoZasadnutiaFinancnejKomisie Stiahnuté: 163x | 06.09.2016

Stránka