Obsah

VZN

VZN

VZN č.8/2003 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 154x | 07.07.2017

VZN O určení školských obvodov ZŠ Stiahnuté: 206x | 31.01.2017

VZN Zásady prideľovania obecných stavebných pozemkov Stiahnuté: 523x | 31.01.2017

Zásady nakladia s finančnými prostriedka V Paka (1) 29 09 2011 zmena 2015 (1) Stiahnuté: 194x | 06.09.2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 216x | 06.09.2016

Zásady podávania podnetov Stiahnuté: 207x | 06.09.2016

Zásady poskytovania dávok. Stiahnuté: 190x | 31.07.2019

Finančná komisia

ZapisnicaZoZasadnutiaFinancnejKomisie Stiahnuté: 205x | 06.09.2016

Stránka