Obsah

Späť

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania White park ČP

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť