Obsah

Späť

Registratúrna značka: 25/2022

Rozhodnutie zmena IP ZOHŽO

Vyvesené: 25. 1. 2022

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022

Zodpovedá: Ivan Seňan

Späť