Obsah

Späť

Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Galanta

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť