Obsah

Informácie pre voliča

Választási tájékoztató

 Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou : referent@velkapaka.sk

 Informácie pre voliča : https://www.minv.sk/?nr20-volic