Obsah

Informácie pre voliča

Választási tájékoztató

 Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou ,

 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej velebnej  komisie

 a na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :  starosta @velkapaka.sk   alebo referent@velkapaka.sk .

 

    Informácie pre voliča : https://www.minv.sk/?nr20-volic