Obsah

Spojené voľby 2022 - Közös választások 2022

Zapisovateľ miestnej  volebnej  komisie od 24.8.2022: 

Rozália Gašpareková , Obecný úrad Veľká Paka 189, 0315586701, referent@velkapaka.sk 

Mimo úradných hodín: adresa Veľká Paka 139, 0907 765 068

Adresa  na doručovanie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  volebnej  komisie: starosta@velkapaka.sk

Počet obyvateľov obce  ku dňu vyhlásenia volieb  : 1026

V obci bude jeden volebný obvod s počtom poslancov - sedem.

     

Termín konania volieb: 29.10.2022 - választások 2022.10.29-én lesznek megtartva

 

 

Informácia pre voličov - samospráva obcí

Önkormányzati választási információ

Informácie pre voličov do orgánov samosprávnych krajov

Választási információk az önkormányzati régiók testületébe

Informácie k voľbám (11.76 kB) (12.17 kB)

Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce - TU (1.07 MB)

Zaregistrovaní kandidáti na poslancov OZ - TU (1.43 MB)