Obsah

Späť

216/2017 Spoločný školský obvod Veľká Paka – Lehnice

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje spoločný  školský obvod  s obcou Lehnice .

 

Počet prítomných poslancov : 5

 

Hlasovanie : 

 za:5

 proti :0

 zdržal sa : 0

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť