Obsah

Aktuality

07.08.2020

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 1

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov. Viac informácií nájdete v prílohe.

Detail

07.08.2020

Pozvánka na verejné prerokovanie. 1

Pozvánka na verejné prerokovanie.

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve v spolupráci s mestom Šamorín a obcou Veľká Paka Vás pozýva na verejné prerokovanie zámeru: ČUKÁRSKA PAKA – SKLÁDKA ODPADOV, 2., 3. A 4. STAVBA, OPTIMALIZÁCIA VYUŽITIA KAPACITY SKLÁDKY, SO 30. Verejné prerokovanie sa bude konať dňa 24.8.2020 o 17:00 hod. v areály skládky odpadov v Čukárskej Pake. Viac informácií v prílohe.

Detail

07.08.2020

Spanilá jazda historických vozidilel. 1

Spanilá jazda historických vozidilel.

Vážení občania oznamujeme Vám, že členovia Klubu historických vozidiel z Lehníc budú zajtra v čase od 10:30 do 11:00 hod. prechádzať cez našu obec s historickými vozidlami. Spanilá jazda bude viesť cez Veľkú, Malú a následne aj Čukársku Paku.

Detail

05.08.2020

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny v Malej Pake. 1

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny v Malej Pake.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že dňa 13.08.2020 bude prerušená dodávka elektriny v Malej Pake. Viac info v prílohe.

Detail

03.08.2020

Zákaz pálenia odpadov! 1

Zákaz pálenia odpadov!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Veľká Paka upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú nasledovné zákony: zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka. Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania. Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď. Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 EUR!

Detail

Fotogaléria

24.07.2020

VIII. GRACE CUP.

VIII. GRACE CUP.

Naša organizácia už 8. krát organizovala medzinárodné stretnutie pre zdravotne a telesne postihnutých vo Veľkej Pake. Na podujatí sa zúčastnili predseda SPV a SZTPŠ Ján Riapoš a JUDr. Zuzana Stavrovská komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Na podujatí sa ďalej zúčastnili členovia zdravotne a telesne postihnutých organizácii z Maďarska a zo Slovenska. Pri príležitosti - Spomienka na svetový deň jógy- sme si zacvičili jógu pod vedením Józsefa Bacsárdiho. Môžeme skonštatovať, že šport spája nielen zdravých ľudí, ale aj postihnutých. Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za ich pomoc a pozitívny prístup k organizovaniu a samospráve obce Veľká Paka za podporu. Ďakujeme aj súťažiacim za ich účasť na súťaži, a srdečne Vás vítame aj budúci rok. Tibor Sárközi - predseda.

Detail

26.02.2020

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Samospráva obce v spolupráci s KMK DAGNIK a MO Matica Slovenská vo Veľkej Pake organizovali ochutnávku zabíjačkových špecialít. Ďakujeme všetkým podporovateľom a pomocníkom. Dúfame, že ste sa cítili dobre a chutilo Vám! :-) Veselý sprievodný program zabezpečili naši hasiči, ktorí organizovali fašiangový sprievod. Za fotky ďakujeme našej šikovnej fotografke Monike Szerda.

Detail

29.01.2020

Jubilanti III 2019.

Jubilanti III 2019.

Opäť sme na obecnom úrade blahoželali jubilantom. Prajeme im pevné zdravie!

Detail

29.01.2020

Jubilanti IV 2019.

Jubilanti IV 2019.

Začiatkom roka sme privítali na obecnom úrade jubilantov, ktorí dosiahli svoje jubileum koncom roka 2019. Prajeme im hlavne pevné zdravie!

Detail

29.01.2020

Novoročný beh 3 Paky 2020.

Novoročný beh 3 Paky 2020.

Prinášame Vám zopár fotiek z Novoročného behu 3 Paky. Ďakujeme zúčastneným a DHZ Veľká Paka za pomoc pri organizácii a zabezpečení behu. Za fotky ďakujeme p. Lelkesovi a p. Csókaovi.

Detail

Kalendár akcií

15.08.2020

Deň obce. 1

Deň obce.

Srdečne Vás pozývame na Deň obce. Tento rok naša obec oslavuje 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Program zverejníme neskôr. AKCIA ZRUŠENÁ!

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií