Obsah

Aktuality

04.07.2019

OZNAM! 1

OZNAM!

Vážení občania oznamujeme Vám, že Notársky úrad na Bratislavskej ceste v Šamoríne je opäť otvorený. Informáciu o úradných hodinách nájdete v prílohe.

Detail

02.07.2019

ODPIS VODOMEROV. 1

ODPIS STAVU VODOMEROV.

Vážení obyvatelia oznamujeme Vám, že obecní pracovníci začali s odpisom stavu vodomerov. Žiadame Vás, aby ste zabezpečili prístup k nim. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

02.07.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania. Viac informácií nájdete v prílohe.

Detail

01.07.2019

POZVÁNKA. 1

POZVÁNKA.

Vážení občania, Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Klubom seniorov Vás pozýva na prednášku s názvom „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorá sa bude konať dnes 1.7.2019 o 14:00 hod. v budove Pošty v Klube seniorov. Viac informácií nájdete v prílohe.

Detail

01.07.2019

OZNAM! 1

OZNAM!

Vedúca pošty Vám oznamuje, že pošta bude dňa 03.07.2019 v stredu otvorená od 08.00 do 11.30 a 04.07.2019 vo štvrtok od 8.00 - 9.00 a 13.30 - 17.00.

Detail

Fotogaléria

08.07.2019

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Delegácia našej obce sa prvý júlový víkend zúčastnila na obecných dňoch vo Vaskúte, našej družobnej obci. Ako stále, aj teraz nás čakalo srdečné privítanie. Ďakujeme za pozvanie! Nagypaka küldöttsége Vaskúti vendégváró vigasságokon vett részt július első hétvégéjén. Mint mindíg, szívélyes fogattatásban volt részünk. Köszönjük a meghívást!

Detail

03.07.2019

JUBILANTI II. 2019.

JUBILANTI II. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia!

Detail

14.06.2019

DEŇ DETÍ.

DEŇ DETÍ.

Ďakujeme všetkým sponzorom a spolu-usporiadateľom za pomoc pri organizovaní Dňa detí vo Veľkej Pake, ktorý opäť pritiahol veľa záujemcov. Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

15.04.2019

JUBILANTI I. 2019.

JUBILANTI I. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom našej obce. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia! Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

02.04.2019

Jarná brigáda.

Jarná brigáda.

V mene samosprávy obce mi dovoľte vysloviť veľkú vďaku všetkým zúčastneným na sobotňajšej brigáde, kde sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo odpadu. Samozrejme vďaka patrí aj spoločnostiam, ktoré poskytli materiálnu pomoc (ZOHŽO, Gulázsi s.r.o., SENTRANS s.r.o., PZ FALCO). Za fotky ďakujeme Monike Szerda. Ivan Seňan - starosta obce.

Detail

Kalendár akcií

17.08.2019 - 18.08.2019

XV. DEŇ OBCE. 1

XV. DEŇ OBCE.

Samospráva obce Veľká Paka Vás srdečne pozýva na XV. DEŇ OBCE, ktorý sa bude konať 17.08.2019.

Detail