Obsah

Aktuality

21.11.2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poplatku za rozvoj. 1

Návrh VZN č. 2/2019 o poplatku za rozvoj.

Dôvodová správa : Dňom 01.11.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj. Tento zákon bol pozmenený zákonom č. 375/ 2016 Z. z., prijatým NR SR dňa 7. 12. 2016. Získané finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: a) zariadenia starostlivosti o deti, b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, c) sociálneho bývania, d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, e) zdravotníckeho zariadenia, f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, g) miestnej komunikácie, chodníkov pre peších, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. Samospráva obce má záujem na zdravom rozvoji obce. Keďže s rozvojom obce sa zvyšujú aj požiadavky obyvateľov na lepšiu infraštruktúru a občiansku vybavenosť, obec sa rozhodla zaviesť poplatok za rozvoj obce, aby tieto služby bola schopná zabezpečovať.

Detail

15.11.2019

Podnikatelia pozor! 1

Podnikatelia pozor!

Do 31.12.2019 je povinnosť sa zapísať v zozname Konečných užívateľov výhod do obchodného registra! Viac informácií nájdete tu: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zapis-konecnych-uzivatelov-vyhod-do-obchodneho-registra

Detail

13.11.2019

Spomienka na 17. november. 1

Spomienka na 17. november.

Samospráva obce Veľká Paka Vás srdečne pozýva v nedeľu dňa 17.11.2019 o 11:00 hod. na spomienku na udalosti zo 17. novembra 1989. Zároveň si uctíme padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojne pri pomníku postavenom na ich počesť (pri kostole sv. Ladislava). Nagypaka önkormányzata szeretettel vár mindenkit vasárnap 11:00 órára az 1989. november 17 –én történt eseményekről való megemlékezésre,mellyel egybekötve megemlékezünk az 1-ső és 2-dik világháborúban elesett hősökről is a tiszteletükre emelt emlékműnél (Szent László templom mellett).

Detail

11.11.2019

VÝZVA! 1

VÝZVA!

Obecný úrad vo Veľkej Pake vyzýva telesne a zdravotne znevýhodnených občanov obce, ktorí majú záujem o vianočný príspevok, aby do 25.11.2019 doručili na obecný úrad rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní invalidného dôchodku.

Detail

07.11.2019

Výzva ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov. 1

Výzva ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov.

Vážení občania v prílohe nájdete Výzvu ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov.

Detail

Fotogaléria

20.11.2019

Spomienka na 17. november.

Spomienka na 17. november.

Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie, sme si spomenuli na udalosti spred 30 a 80 rokov, zároveň sme si položením venca a zapálením sviečok uctili padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojne. Ďakujeme všetkým prítomným. A bársonyos forradalom 30. évfordulója alkalmával, megemlékeztünk a 30 és 80 évvel ezelőtti eseményekre, miközben koszorút helyeztünk el, és gyertyát gyújtottunk az I. és a 2. világháború elesett hőseinek tiszteletére. Köszönjük az összes jelenlévőnek a részvételt! Za fotky ďakujeme Monike Szerda!

Detail

04.11.2019

Október - mesiac úcty k starším.

Október - mesiac úcty k starším.

26.10.2019 sme si uctili našich seniorov. Ďakujem všetkým, ktorí nám dopomohli k tejto akcii. Ďakujeme aj hosťom, ktorí nás prišli pozdraviť. Našim seniorom prajeme všetko najlepšie, ale hlavne pevné zdravie.

Detail

09.10.2019

Rekonštrukcia historickej budovy hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake.

Rekonštrukcia historickej budovy hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake.

Naša 90 ročná "babička", historická budova hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake sa odela do nového šatu! Z dôvodu sanácie, opravy a celkovej záchrany historickej budovy hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake, sa samospráva obce vo Veľkej Pake rozhodla vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce a v septembri sa pristúpilo k rekonštrukcii predmetnej budovy. Rekonštrukcia bola ukončená v októbri, a ako ste si iste všimli, výsledok je veľkolepý! Budova dostala nádhernú podobu (pridržiavali sme sa pôvodnému vzhľadu), a bude dôstojne reprezentovať našu obec v očiach okolo idúcich dúfajme, že ďalších aspoň 100 rokov!!! 90 éves "nagymamánk" a csukárpakai tűzoltószertár történelmi épületének új ruhája lett! A csukárpakai tűzoltószertár történelmi épületének felújitása, javítása és elsősorban megmentése miatt Nagypaka önkormányzata úgy döntött, hogy pénzeszközeket fordítt erre a saját költségvetésből, és szeptemberben el kezdődtek a munkálatok. A rekonstrukció októberben fejeződött be, és ahogy észrevehették, az eredmény látványos! Az épület szép megjelenésű (megtartottuk az eredeti formáját), és méltóságteljesen reprezentálja községünket. Kívánjuk, hogy még legalább 100 évig!!!

Detail

23.08.2019

XV. DEŇ OBCE - NAGYPAKAI FALUNAP.

XV. DEŇ OBCE - NAGYPAKAI FALUNAP.

Dňa 17.08.2019 sa uskutočnil XV. Deň obce, ďakujeme všetkým zúčastneným a vystupujúcim! Augusztus 17.-én megrendezésre került a XV. Nagypakai falunap, köszönjük mindenkinek, aki eljött! Za fotky ďakujeme Monike Szerda. Fényképekért nagy köszönet jár Szerda Monikának!

Detail

08.07.2019

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Delegácia našej obce sa prvý júlový víkend zúčastnila na obecných dňoch vo Vaskúte, našej družobnej obci. Ako stále, aj teraz nás čakalo srdečné privítanie. Ďakujeme za pozvanie! Nagypaka küldöttsége Vaskúti vendégváró vigasságokon vett részt július első hétvégéjén. Mint mindíg, szívélyes fogattatásban volt részünk. Köszönjük a meghívást!

Detail

Kalendár akcií