Obsah

Aktuality

02.12.2020

MIKULÁS PR9DE AJ TENTO ROK! 1

MIKULÁS PRÍDE AJ TENTO ROK!

Milé deti, tento rok sa žiaľ nemôže uskutočniť tradičné stretnutie s Mikulášom. Podľa našich informácií, ale napriek tomu príde do Paky, a bude rozdávať darčeky poslušným deťom od 0 do 15 rokov. V sprievode hasičov z DHZ Veľká Paka, ktorí budú jeho pomocníci, bude v sobotu medzi 15.00 a 18.00 hod. chodiť od domu k domu. Ak si poslúchal a tešíš sa na stretnutie, označ svoju bránku alebo dvere, červenou páskou, svetielkom alebo iným predmetom, aby ťa Mikuláš našiel. Časy v jednotlivých častiach obce ešte upresníme po dohode s jeho pomocníkmi. ----------------------------------------------------------- Kedves gyerekek, sajnos idén nem kerülhet sor hagyományos találkozóra a Mikulással. Információink szerint azonban annak ellenére is eljön Pakára, és ajándékokat hoz 0 és 15 év közötti gyermekek számára. Az ÖTT Nagypakai tűzoltók kíséretében érkezik, akik asszisztensei lesznek, szombaton 15.00 és 18.00-óra között. Ha szeretnél vele találkozni és szófogadó voltál, jelöld meg kapudat ill. ajtódat piros szallaggal, kis lámpával vagy más tárggyal, hogy a Mikulás megtaláljon. Segédjeivel megbeszéljük a pontos időt az egyes falu részekben, és tudatjuk veled.

Detail

02.12.2020

Výluka vlakov Regiojetu. 1

Výluka vlakov Regiojetu.

Vážení občania oznamujeme Vám, že Regiojet bude mať v sobotu na trase Kvetoslavov-Lehnice výluku. Viac informácií nájdete v prílohe.

Detail

01.12.2020

Od zajtra zatvárame ZŠ a MŠ. 1

Od zajtra zatvárame ZŠ a MŠ.

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u pedagogických zamestnancov sme nútení od zajtra, predbežne do piatku 4.12.2020 prerušiť prevádzku MŠ a ZŠ vo Veľkej Pake! O ďalších postupoch Vás bude informovať vedenie ZŠ-MŠ, resp. Regionálny úrad ver. zdrav. v DS. Ďakujeme za pochopenie, a prajeme každému skoré uzdravenie!

Detail

27.11.2020

Adventné vence v našej obci. 1

Adventné vence v našej obci.

Milí pakančania, blíži sa čas adventu, a s ním aj prípravy v našej obci. Tento rok budeme mať adventný veniec vďaka našim obyvateľom v každej časti obce! Pán farár Mikus ich požehná 1. adventnú nedeľu, t.j. 29.11.2020 nasledovne: Čukárska Paka - v parku - 10:30 hod. Malá Paka - v parku - 10:45 hod. Veľká Paka - v parku - 11:00 hod. Pán farár ďalej oznamuje, že ak máte záujem o požehnanie Vášho adventného venca, tak to vykoná počas požehnania adventných vencov v obci. --------------------------------------------------------- Kedves pakaiak, közeleg az advent ideje, és ezzel együtt a községünkben is az előkészületek. Idén minden falurészben lesz adventi koszorú, amit a lakosainknak köszönhetünk! Mikus plébános úr megáldja őket Advent 1. vasárnapján, azaz. 2020.11.29. az alábbiak szerint: Csukárpaka - parkban - 10:30-kor. Kispaka - parkban - 10:45-kor. Nagypakán - parkban - 11:00-kor. Plébános úr tájékoztatja továbbá önöket, hogy akit érdekel az adventi koszorúja megáldása, akkor azt a falu adventi koszorúinak megáldása során megteszi.

Detail

23.11.2020

Začína zber kuchynského odpadu v našej obci. 1

Začína zber kuchynského odpadu v našej obci.

Vážení občania, spoločnosť na zber kuchynského odpadu nám minulý týždeň dodala nádoby na kuchynský odpad. Zber odpadu bude každý týždeň v stredu, resp. vo štvrtok, podľa možností zberovej spoločnosti. Zber BRKO sme zaviedli medzi prvými v našom okolí! Miesto uloženia nádoby: - Veľká Paka - OcÚ 1x, nájomné byty 1x - Malá Paka - pri pohostinstve 1x - Čukárska Paka - pri Hlavnej ceste 1x, nádoba bude premiestnená k RD č. 25 na začiatku obce. Ďalšie informácie k zberu nájdete tu: https://fidelitytrade.sk/ Veríme, že aj touto cestou nám pomôžete k zvýšeniu ochrany životného prostredia, a k zníženiu podielu kuchynského odpadu v komunálnom odpade, ktorý putuje na skládku odpadov.

Detail

Fotogaléria

02.12.2020

Adventné vence 2020.

Adventné vence 2020.

Aj tento rok obyvatelia našej obce zhotovili krásne adventné vence, navyše prvý krát vo všetkých častiach obce. Dňa 29.11.2020 ich pri príležitosti zapálenia prvej sviece požehnal pán farár Csaba Mikus. Ďakujeme pekne všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku.

Detail

18.11.2020

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Vážení občania, prinášame Vám fotografie z rekonštrukcie ZŠ a MŠ, ktorá prebieha od roku 2015. Každý rok sa snažíme podľa našich možností skrášľovať a zlepšovať tieto priestory.

Detail

22.10.2020

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Tento rok nám priniesol nové výzvy a ťažkosti v podobe koronavírusu. Obec Veľká Paka v spolupráci s členmi DHZ Veľká Paka vykonávali a vykonávajú preventívne opatrenia na zníženie dopadu na našich obyvateľov. Aj týmto sa im chceme poďakovať!

Detail

22.10.2020

CVČ - kultúrny dom.

CVČ - kultúrny dom.

Koncom roka 2019 sa realizovala rekonštrukcia CVČ-KD z dotácie od Environmentálneho fondu. V rámci prác sa zateplili obvodové steny, strecha, menili sa strešné okná, natiahla sa nová fasáda, vymenil sa kotol a iné.. Vo vlastnej réžii sa priestor pred budovou upravil na bezbariérový.

Detail

22.10.2020

Revitalizácia parkov vo Veľkej Pake.

Revitalizácia parkov vo Veľkej Pake.

V roku 2020 prebiehala v našej obci revitalizácia parkov. Pozrite si fotografie pred a po.

Detail

Kalendár akcií

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií