Obsah

Aktuality

20.01.2021

 Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA II. 1

Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA II.

Vážení občania v legislatívnej sieti okolo testovania sa nám podarilo postúpiť ďalej, a je potvrdené, že cez víkend sa u nás uskutoční testovanie. Naše okolité obce zastreší mesto Šamorín, ktoré zriadilo MOM-ku, vytvorenie ktorej bolo podmienkou možnosti testovania. Týmto sa chcem poďakovať primátorovi p. Csabovi Oroszovi, ako aj pracovníkom mesta Šamorín a starostovi obce Štvrtok na Ostrove p. Péterovi Őrymu, s ktorými aktívne spolupracujeme na zabezpečení testovania. Momentálne teda vieme potvrdiť, že testovanie bude prebiehať cez víkend 23. a 24.1.2021. Podrobnosti vám prinesieme zajtra, najneskôr v piatok. Testovanie by malo prebiehať podobne, ako tomu bolo počas minulého roku. Ešte čakáme na schválenie odberného miesta RÚVZ v DS. Ďakujem za trpezlivosť. Ivan Seňan - starosta obce.

Detail

19.01.2021

Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA I. 1

Plošné testovanie - COVID-19 - AKTUALIZÁCIA I.

Vážení občania, ako sme Vás informovali, obec Veľká Paka má záujem zorganizovať plošné testovanie v našej obci tento víkend t.j. 23.-24.1.2021. Dnes sa konalo zasadnutie Okresného krízového štábu v DS, kde sme dostali nové informácie. Zriadenie Mobilného odberového miesta (MOM) je legislatívne náročné, a nie je isté, že sa za takú krátku dobu podarí zriadiť. Z tohto dôvodu naša obec pravdepodobne uzavrie zmluvu s mestom Šamorín, a v našej obci sa vytvorí detašované odberné miesto. Momentálne pracujeme na tom, aby sa nám podarilo všetko zabezpečiť k testovaniu. Všetky potrebné veci (okrem testov), ako aj personál musí zabezpečiť obec. Budeme Vás pravidelne informovať. Ďakujeme za trpezlivosť. Ivan Seňan - starosta obce.

Detail

18.01.2021

Plošné testovanie - COVID-19. 1

Plošné testovanie - COVID-19.

Vážení občania, na základe uznesenia Vlády SR, sa má od 18.1.2021 konať plošné testovanie na COVID-19. Odberové miesta (MOM) je možné vytvoriť aj v obciach, zriaďovateľom a prevádzkovateľom by bola obec. Momentálne pracujeme na možnostiach zriadenia MOM v našej obci na dni 23. a 24.1.2021, budeme Vás priebežne informovať. Testovať sa môžete priebežne v každom MOM. Sledujte našu web stránku alebo FB stránku: Obec Veľká Paka - Nagypaka. Ivan Seňan - starosta obce.

Detail

11.01.2021

Smetné nádoby na papier. 1

Smetné nádoby na papier.

Vážení občania v prípade, že nemáte nádobu na papier, a máte o ňu záujem, kontaktujte obecný úrad telefonicky: 031/5586701-05 alebo mailom: referent@velkapaka.sk.

Detail

07.01.2021

Oznam o prevádzke MŠ od 11.1.2021. 1

Oznam o prevádzke MŠ od 11.1.2021.

Milí rodičia, materská škola oznamuje rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a po dohode zo zriaďovateľom, že do materskej školy (od 11.1.2021) môžu nastúpiť deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič), a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obidvom vyplýva v povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (učiteľ/ka v MŠ, zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič). V tejto súvislosti Vás prosíme o vyjadrenie sa, či máte / nemáte záujem o návštevu MŠ za daných podmienok, a to do 8.1.2021 do 12:00 hod. na emailovú adresu MŠ ( msvelkapaka@gmail.com). Covid 19 – podmienky prevádzky MŠ po 8.11.2020 V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10 dňovej izolácii. V tomto prípade žiak, zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne. V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Po návrate do MŠ po viac ako 3 dňoch predkladá zákonný zástupca potvrdenie o bezinfekčnosti.

Detail

Fotogaléria

08.12.2020

Mikuláš 2020.

Mikuláš 2020.

Mikuláš zavítal aj do našej obce. So svojimi pomocníkmi v sobotu 5.12.2020 rozdával darčeky poslušným deťom. Keďže máme tri časti obce, prišli aj traja Mikulášovi pomocníci. Mikuláš ďakuje všetkým deťom za krásne koledy a kresby. Za pomoc ďakujeme hasičom z DHZ Veľká Paka a členom združenia GRACE. Za sladkosti a ovocie spol. BN-STAV a GULÁZSI. A za fotky Monike Szerda. Miklos idén is ellátogatott falunkba. 2020. december 5-én, szombaton segédeivel ajándékokat osztogatott a szófogadó gyermekeknek. Mivel a falunak három része van, Miklós három segítőt kuldött. Miklós köszöni a gyönyörű énekeket és rajzokat. Köszönjük a nagypakai OTT tagjainak és a GRACE egyesület tagjainak a segítséget. Édességeket és a gyümölcsöket a BN-STAV és GULÁZSI vállalatoknak. Szerda Monikanak pedig a fotókat.

Detail

02.12.2020

Adventné vence 2020.

Adventné vence 2020.

Aj tento rok obyvatelia našej obce zhotovili krásne adventné vence, navyše prvý krát vo všetkých častiach obce. Dňa 29.11.2020 ich pri príležitosti zapálenia prvej sviece požehnal pán farár Csaba Mikus. Ďakujeme pekne všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku.

Detail

18.11.2020

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Vážení občania, prinášame Vám fotografie z rekonštrukcie ZŠ a MŠ, ktorá prebieha od roku 2015. Každý rok sa snažíme podľa našich možností skrášľovať a zlepšovať tieto priestory.

Detail

22.10.2020

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Tento rok nám priniesol nové výzvy a ťažkosti v podobe koronavírusu. Obec Veľká Paka v spolupráci s členmi DHZ Veľká Paka vykonávali a vykonávajú preventívne opatrenia na zníženie dopadu na našich obyvateľov. Aj týmto sa im chceme poďakovať!

Detail

22.10.2020

CVČ - kultúrny dom.

CVČ - kultúrny dom.

Koncom roka 2019 sa realizovala rekonštrukcia CVČ-KD z dotácie od Environmentálneho fondu. V rámci prác sa zateplili obvodové steny, strecha, menili sa strešné okná, natiahla sa nová fasáda, vymenil sa kotol a iné..

Detail

Kalendár akcií

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií