Obsah

Aktuality

23.10.2019

Odvoz separovaného odpadu. 1

Odvoz separovaného odpadu.

Vážení občania pripomíname Vám, že plasty budú odvážať v piatok 25.10.2019 a papier v utorok dňa 29.10.2019.

Detail

23.10.2019

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení. Viac informácií nájdete v prílohe aj v Maďarskom jazyku!

Detail

10.10.2019

OZNAM! 1

OZNAM!

Obecný úrad vo Veľkej Pake a obvodný veterinárny lekár oznamujú majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov podľa zákona s platnosťou od 1. septembra 2018 bude 12. októbra v sobotu od 15:00 hod. pred obecným úradom. Cena vakcinácie proti besnote je 7 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa, a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa. A nagypakai községi hivatal és a körzeti állatorvos értesítik a kutyák tulajdonosait, hogy a 2019-es őszi veszettség elleni védőojtás és egyben a 2018. szeptember 1-től érvényben lévő törvény alapján a kutyák mikrocsippel történő megjelölése október 12-én, szombaton, 15:00-tól lesz a községi hivatal előtt. A védőojtás ára 7 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztráció 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve.

Detail

09.10.2019

Správne separovanie odpadu. 1

Správne separovanie odpadu.

Vážení občania v rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov Vám prinášame spot zameraný na správne triedenie odpadu. Kliknite na link nižšie. https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3?fbclid=IwAR3iZI6QL07b55qWxaPtgRSj9Xz9WblBnOQXloZJ24GGi3-RATp_fnnHOlk

Detail

09.10.2019

NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD! 1

NAŠA PITNÁ VODA JE BEZ ZÁVAD!

ZSVS, a.s. na základe pravidelných odberov pitnej vody potvrdila, že naša pitná voda v čase odberu vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. V skratke, naša pitná voda je bez závad.

Detail

Fotogaléria

09.10.2019

Rekonštrukcia historickej budovy hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake.

Rekonštrukcia historickej budovy hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake.

Naša 90 ročná "babička", historická budova hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake sa odela do nového šatu! Z dôvodu sanácie, opravy a celkovej záchrany historickej budovy hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake, sa samospráva obce vo Veľkej Pake rozhodla vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce a v septembri sa pristúpilo k rekonštrukcii predmetnej budovy. Rekonštrukcia bola ukončená v októbri, a ako ste si iste všimli, výsledok je veľkolepý! Budova dostala nádhernú podobu (pridržiavali sme sa pôvodnému vzhľadu), a bude dôstojne reprezentovať našu obec v očiach okolo idúcich dúfajme, že ďalších aspoň 100 rokov!!! 90 éves "nagymamánk" a csukárpakai tűzoltószertár történelmi épületének új ruhája lett! A csukárpakai tűzoltószertár történelmi épületének felújitása, javítása és elsősorban megmentése miatt Nagypaka önkormányzata úgy döntött, hogy pénzeszközeket fordítt erre a saját költségvetésből, és szeptemberben el kezdődtek a munkálatok. A rekonstrukció októberben fejeződött be, és ahogy észrevehették, az eredmény látványos! Az épület szép megjelenésű (megtartottuk az eredeti formáját), és méltóságteljesen reprezentálja községünket. Kívánjuk, hogy még legalább 100 évig!!!

Detail

23.08.2019

XV. DEŇ OBCE - NAGYPAKAI FALUNAP.

XV. DEŇ OBCE - NAGYPAKAI FALUNAP.

Dňa 17.08.2019 sa uskutočnil XV. Deň obce, ďakujeme všetkým zúčastneným a vystupujúcim! Augusztus 17.-én megrendezésre került a XV. Nagypakai falunap, köszönjük mindenkinek, aki eljött! Za fotky ďakujeme Monike Szerda. Fényképekért nagy köszönet jár Szerda Monikának!

Detail

08.07.2019

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Delegácia našej obce sa prvý júlový víkend zúčastnila na obecných dňoch vo Vaskúte, našej družobnej obci. Ako stále, aj teraz nás čakalo srdečné privítanie. Ďakujeme za pozvanie! Nagypaka küldöttsége Vaskúti vendégváró vigasságokon vett részt július első hétvégéjén. Mint mindíg, szívélyes fogattatásban volt részünk. Köszönjük a meghívást!

Detail

03.07.2019

JUBILANTI II. 2019.

JUBILANTI II. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia!

Detail

14.06.2019

DEŇ DETÍ.

DEŇ DETÍ.

Ďakujeme všetkým sponzorom a spolu-usporiadateľom za pomoc pri organizovaní Dňa detí vo Veľkej Pake, ktorý opäť pritiahol veľa záujemcov. Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

Kalendár akcií

26.10.2019

POSEDENIE SENIOROV - NYUGDÍJAS NAP. 1

POSEDENIE SENIOROV - NYUGDÍJAS NAP.

Samospráva obce Veľká Paka Vás srdečne pozýva na POSEDENIE SENIOROV, ktoré sa bude konať dňa 26.10.2019 o 15:30 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Ivan Seňan – starosta obce Nagypakai önkormányzat ezúton szeretettel meghívja önt 2019.10.26-án 15:30 órai kezdettel a nagypakai kultúrházban megrendezésre kerülő NYUGDÍJAS NAPRA. Seňan Ivan – polgármester

Detail