Obsah

Aktuality

21.10.2020

Miesto na dočasné uloženie odpadu - zmena! 1

Miesto na dočasné uloženie odpadu - zmena!

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 1.11.2020 prechádza prevádzka Miesta na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake na zimný režim. Otváracia doba od 1.11. do 31.3. Streda: 15:00 - 17:00 hod. Každá 1. sobota v mesiaci: 8:00 - 12:00 hod. Viac informácií nájdete tu: https://www.velkapaka.sk/obec/infrastruktura/miesto-na-ulozenie-odpadu-/

Detail

19.10.2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.

Vážení občania, v prílohe nájdete materiál od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede preposiela: „Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“.

Detail

16.10.2020

Začíname so zberom kuchynského odpadu. 1

Začíname so zberom kuchynského odpadu.

Obec má záujem vyriešiť zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, a preto sa zapojí do pilotného projektu v rámci ktorého sa tento rok rozmiestnia vo všetkých častiach obce 120l nádoby na zber kuchynského odpadu. Koncom roka sa vyhodnotí zber, a budeme sa vedieť lepšie pripraviť na budúci rok. O rozmiestnení nádob Vás budeme informovať! Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné odpady: V Slovenskej republike je hlavným cieľom pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady odkloniť ich od skládkovania, nakoľko ich skládkovanie má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Je potrebné zamerať sa na triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, ktorý je špecifickým druhom odpadu z pohľadu zberu, ale aj z pohľadu spracovania. Jeho zhodnocovanie sa v podmienkach Slovenskej republiky vykonáva najčastejšie dvomi spôsobmi, a to najmä kompostovaním a anaeróbnou digesciou. Je potrebné smerovať pozornosť práve týmto zariadeniam a vytvoriť legislatívne podmienky, ktoré by určovali pravidlá zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov pre takéto zariadenia. Zároveň je potrebné aj pripraviť pravidlá pre použitie vzniknutých produktov z procesu zhodnotenia, napr. kompostov.

Detail

15.10.2020

Infoleták. 1

Infoleták.

Vážení občania v prílohe nájdete infoleták - pomoc obetiam trestných činov.

Detail

14.10.2020

Pig

Povinnosť registrácie

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných.

Detail

Fotogaléria

04.09.2020

Zahájenie šk. roka 2020/2021.

Zahájenie šk. roka 2020/2021.

2. septembra nám začal nový školský rok 2020/2021. Začiatok bol síce iný, ako sme boli zvyknutý, s dodržaním opatrení, ale veríme, že jeho priebeh bude už bezproblémový. Žiakom v ZŠ a MŠ prajeme krásne chvíle v našej základnej a materskej škole, nech si od nás zoberú čo najviac vedomostí a príjemných zážitkov. Pedagogickým, ako aj nepedagogickým zamestnancom prajeme, aby do práce chodili s chuťou a elánom a odovzdali našim deťom maximum zo svojich vedomostí. Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

24.07.2020

VIII. GRACE CUP.

VIII. GRACE CUP.

Naša organizácia už 8. krát organizovala medzinárodné stretnutie pre zdravotne a telesne postihnutých vo Veľkej Pake. Na podujatí sa zúčastnili predseda SPV a SZTPŠ Ján Riapoš a JUDr. Zuzana Stavrovská komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Na podujatí sa ďalej zúčastnili členovia zdravotne a telesne postihnutých organizácii z Maďarska a zo Slovenska. Pri príležitosti - Spomienka na svetový deň jógy- sme si zacvičili jógu pod vedením Józsefa Bacsárdiho. Môžeme skonštatovať, že šport spája nielen zdravých ľudí, ale aj postihnutých. Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za ich pomoc a pozitívny prístup k organizovaniu a samospráve obce Veľká Paka za podporu. Ďakujeme aj súťažiacim za ich účasť na súťaži, a srdečne Vás vítame aj budúci rok. Tibor Sárközi - predseda.

Detail

26.02.2020

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Samospráva obce v spolupráci s KMK DAGNIK a MO Matica Slovenská vo Veľkej Pake organizovali ochutnávku zabíjačkových špecialít. Ďakujeme všetkým podporovateľom a pomocníkom. Dúfame, že ste sa cítili dobre a chutilo Vám! :-) Veselý sprievodný program zabezpečili naši hasiči, ktorí organizovali fašiangový sprievod. Za fotky ďakujeme našej šikovnej fotografke Monike Szerda.

Detail

29.01.2020

Jubilanti III 2019.

Jubilanti III 2019.

Opäť sme na obecnom úrade blahoželali jubilantom. Prajeme im pevné zdravie!

Detail

29.01.2020

Jubilanti IV 2019.

Jubilanti IV 2019.

Začiatkom roka sme privítali na obecnom úrade jubilantov, ktorí dosiahli svoje jubileum koncom roka 2019. Prajeme im hlavne pevné zdravie!

Detail

Kalendár akcií

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií