Obsah

Aktuality

31.01.2023

VEDENIE ZŠ ĎAKUJE DARCOM 1

VEDENIE ZŠ ĎAKUJE DARCOM

V mene našich žiakov a celého kolektívu srdečne ďakujeme za dary pre našu školu: p. Jamesovi Arthurovi za kancelárske stoly a stoličky do všetkých tried p. Dominikovi Bugárovi za veľké množstvo školských a kancelárskych potrieb p. Nadi Krútelovej za pekné knihy pre našu školskú knižnicu.

Detail

30.01.2023

OZNAM - POKRAČUJE OZNAČOVANIE NÁDOB 1

OZNAM - POKRAČUJE OZNAČOVANIE NÁDOB

Vážení občania oznamujeme Vám, že zajtra bude zber papiera. Zároveň Vás žiadame, aby ste vyložili aj nádoby na zelený odpad z dôvodu ich označovania. Nádoby odložte, až keď budú označené čipom. Ďakujeme.

Detail

28.01.2023

OZNAM - VEĽKÁ PAKA SA TIEŽ ZAPOJÍ DO PROTESTU 1

OZNAM - VEĽKÁ PAKA SA TIEŽ ZAPOJÍ DO PROTESTU

Vážení občania, obec Veľká Paka sa na základe rozhodnutia samosprávy obce taktiež, ako mnohé iné obce a mestá zapojí do protestu. Protest prebehne formou vypnutia verejného osvetlenia (iba v časti obce Veľká Paka) v pondelok 30. januára od 19 do 19:30 hod.

Detail

24.01.2023

OZNAM - PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ A ZŠ 1

OZNAM - PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ A ZŠ

Na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ vo Veľkej Pake, so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ v DS sa z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a pedagógov prerušuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ a ZŠ vo Veľkej Pake. Prerušenie: od 25.1. do 27.1.2023 (vrátane) Nástup detí: 30.1.2023

Detail

24.01.2023

ODPIS STAVU VODOMEROV 1

ODPIS STAVU VODOMEROV

Dnes začnú obecní pracovníci vykonávať odpis stavu vodomerov. Žiadame Vás o sprístupnenie vodných šácht. Stav vodomerov môžete nahlásiť aj na obecnom úrade, tel. 0315586701, mail: referent@velkapaka.sk. Ďakujeme za spoluprácu.

Detail

Fotogaléria

13.12.2022

MIKULÁŠ S HASIČMI

MIKULÁŠ S HASIČMI

Samospráve obce v spolupráci s DHZ Veľká Paka sa opäť podarilo zorganizovať stretnutie s Mikulášom. Počas programu deti zabávali Simona Ambrus Lelkes a Zsolt Csiba. Následne si deti prevzali balíky od Mikuláša, ktorý dorazil na hasičskom aute.

Detail

25.11.2022

USTANOVUJÚCE ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

USTANOVUJÚCE ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 23. novembra sa konalo ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva vo Veľkej Pake. Sľub opätovne zložil starosta obce Mgr. Ivan Seňan, ako aj zvolení poslanci OZ - Anita Antalová, Dominik Bugár, Jozef Domonkoš, Zoltán Juhász, Alena Kosťová, Ivan Seňan st. a Ing. Branislav Tomovič.

Detail

12.10.2022

Deň dôchodcov

Deň dôchodcov

Október je mesiacom úcty k starším. V sobotu 8. októbra sa konal v našej obci tradičný Deň dôchodcov. Po dvojročnej nútenej prestávke sme opäť pozdravili seniorov v kultúrnom dome aj s kultúrnym predstavením.

Detail

19.09.2022

Šatne na futbalovom ihrisku

Šatne na futbalovom ihrisku

Dňa 17. septembra boli za účasti predstaviteľov OBFZ DS, bývalých a terajších funkcionárov nášho klubu, pozvaných hostí, dodávateľa stavby, fanúšikov a podporovateľov klubu slávnostne odovzdané šatne na futbalovom ihrisku. Ďakujeme za požehnanie šatní pánovi farárovi Mikusovi.

Detail

14.09.2022

Návšteva družobnej obce Péteri

Návšteva družobnej obce Péteri

Dňa 20. augusta delegácia z našej obce na čele so starostom obce Ivanom Seňanom navštívili družobnú obec Péteri, ktorá oslavovala 280. výročie znovu založenia obce. V rámci programu boli obnovené (po 25. rokoch) partnerské zmluvy medzi obcami.

Detail

Kalendár akcií

18.02.2023

Ochutnávka zabíjačkových špecialít. 1

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

Pozývame Vás na tradičnú ochutnávku zabíjačkových špecialít do kultúrneho domu.

Detail

03.06.2023

DEŇ DETÍ 1

DEŇ DETÍ

Pozývame Vás na Deň detí na futbalovom ihrisku.

Detail

05.08.2023 - 06.08.2023

XVII. DNI OBCE 1

XVII. DNI OBCE

Pozývame Vás na tradičné obecné dni do Veľkej Paky. Program zverejníme po jeho skompletizovaní.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií