Obsah

Aktuality

27.11.2020

Adventné vence v našej obci. 1

Adventné vence v našej obci.

Milí pakančania, blíži sa čas adventu, a s ním aj prípravy v našej obci. Tento rok budeme mať adventný veniec vďaka našim obyvateľom v každej časti obce! Pán farár Mikus ich požehná 1. adventnú nedeľu, t.j. 29.11.2020 nasledovne: Čukárska Paka - v parku - 10:30 hod. Malá Paka - v parku - 10:45 hod. Veľká Paka - v parku - 11:00 hod. Pán farár ďalej oznamuje, že ak máte záujem o požehnanie Vášho adventného venca, tak to vykoná počas požehnania adventných vencov v obci. --------------------------------------------------------- Kedves pakaiak, közeleg az advent ideje, és ezzel együtt a községünkben is az előkészületek. Idén minden falurészben lesz adventi koszorú, amit a lakosainknak köszönhetünk! Mikus plébános úr megáldja őket Advent 1. vasárnapján, azaz. 2020.11.29. az alábbiak szerint: Csukárpaka - parkban - 10:30-kor. Kispaka - parkban - 10:45-kor. Nagypakán - parkban - 11:00-kor. Plébános úr tájékoztatja továbbá önöket, hogy akit érdekel az adventi koszorúja megáldása, akkor azt a falu adventi koszorúinak megáldása során megteszi.

Detail

23.11.2020

Začína zber kuchynského odpadu v našej obci. 1

Začína zber kuchynského odpadu v našej obci.

Vážení občania, spoločnosť na zber kuchynského odpadu nám minulý týždeň dodala nádoby na kuchynský odpad. Zber odpadu bude každý týždeň v stredu, resp. vo štvrtok, podľa možností zberovej spoločnosti. Zber BRKO sme zaviedli medzi prvými v našom okolí! Miesto uloženia nádoby: - Veľká Paka - OcÚ 1x, nájomné byty 1x - Malá Paka - pri pohostinstve 1x - Čukárska Paka - pri Hlavnej ceste 1x, nádoba bude premiestnená k RD č. 25 na začiatku obce. Ďalšie informácie k zberu nájdete tu: https://fidelitytrade.sk/ Veríme, že aj touto cestou nám pomôžete k zvýšeniu ochrany životného prostredia, a k zníženiu podielu kuchynského odpadu v komunálnom odpade, ktorý putuje na skládku odpadov.

Detail

19.11.2020

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme Vám, že 23.11.2020 o 17.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake bude zasadať obecné zastupiteľstvo. Ohľadom na platné opatrenia ÚVZ SR žiadame občanov , aby sa zúčastnili zasadania iba nevyhnutnom prípade.

Detail

19.11.2020

AKO JE TO S NAŠOU ŠKOLOU ... ? 1

AKO JE TO S NAŠOU ŠKOLOU ... ?

Milí rodičia, v súvislosti s obvineniami smerovanými na vedenie obce Veľká Paka, a tak isto aj vedenie základnej školy vo Veľkej Pake na istej komunitnej stránke, si dovoľujeme vydať nasledovné vyjadrenie z dôvodu, že veľa z Vás, v obave o zdravie Vašich detí, nás žiadalo o vysvetlenie, ako je to s našou školou. Pre ilustráciu si môžete pozrieť fotky z rekonštrukcie ZŠ v galérii: https://www.velkapaka.sk/fotogaleria/rok-2020-1/rekonstrukcia-zs-a-ms-898sk.html

Detail

18.11.2020

ZŠ je od dnes opäť otvorená! 1

ZŠ je od dnes opäť otvorená!

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že ZŠ vo Veľkej Pake je od dnes opäť otvorená. Viac informácií nájdete na web stránke ZŠ: https://www.velkapaka.sk/aktuality/od-zajtra-sa-zatvara-zakladna-skola-894sk.html

Detail

Úradná tabuľa

Fotogaléria

18.11.2020

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ.

Vážení občania, prinášame Vám fotografie z rekonštrukcie ZŠ a MŠ, ktorá prebieha od roku 2015. Každý rok sa snažíme podľa našich možností skrášľovať a zlepšovať tieto priestory.

Detail

22.10.2020

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Dezinfekcia verejných budov a priestorov.

Tento rok nám priniesol nové výzvy a ťažkosti v podobe koronavírusu. Obec Veľká Paka v spolupráci s členmi DHZ Veľká Paka vykonávali a vykonávajú preventívne opatrenia na zníženie dopadu na našich obyvateľov. Aj týmto sa im chceme poďakovať!

Detail

22.10.2020

CVČ - kultúrny dom.

CVČ - kultúrny dom.

Koncom roka 2019 sa realizovala rekonštrukcia CVČ-KD z dotácie od Environmentálneho fondu. V rámci prác sa zateplili obvodové steny, strecha, menili sa strešné okná, natiahla sa nová fasáda, vymenil sa kotol a iné.. Vo vlastnej réžii sa priestor pred budovou upravil na bezbariérový.

Detail

22.10.2020

Revitalizácia parkov vo Veľkej Pake.

Revitalizácia parkov vo Veľkej Pake.

V roku 2020 prebiehala v našej obci revitalizácia parkov. Pozrite si fotografie pred a po.

Detail

22.10.2020

Administratívna budova - pošta.

Administratívna budova - pošta.

V septembri sa ukončila rekonštrukcia Administratívnej budovy v ktorej sídli pošta, ale aj Senior club a obecná knižnica. V rámci rekonštrukcie sa zateplili obvodové múry, stropy, obvodový plášť získal novú fasádu, miesto gamatiek sa zriadilo vykurovanie kotlom, natiahli sa rozvody teplej vody a radiátory. V rámci rekonštrukcie sme z vlastných nákladov obnovili aj vnútorné priestory a zriadili bezbariérový prístup do budovy. Veľká vďaka patrí členom Senior clubu za pomoc.

Detail

Kalendár akcií

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií