Obsah

Obecná knižnica

Obecná knižnica
Obec Veľká Paka č. 194
930 51 Veľká Paka

Knihovníčka: pani Mária Vidaová 

Otváracie hodiny:

Nedeľa            13:30 - 15:30