Obsah

Občianske združenie Senior club Veľká Paka – Nagypaka

 

OZ Senior club Veľká Paka – Nagypaka bolo oficiálne založené v roku 2020. Štatutárnym orgánom združenia je Monika Szerda, bytom Veľká Paka.

V našej obci sa už od roku 2007 vykonávalo pravidelné stretnutie dôchodcov, a to pod vedením pani Irenky Duchoňovej, ktorá v roku 2019 toto vedenie našich seniorov odovzdala pani Monike Szerda.

Hlavným cieľom združenia je podporovať športové, kultúrne, a im podobné aktivity členov združenia v záujme ich zdravého spôsobu života, najmä formou organizácie športových a kultúrnych stretnutí, uspokojovanie záujmu členov na úseku rekondície a relaxácie , podpora aktivít jednotlivých členov a nie v konečnom dôsledku utužovanie medziľudských vzťahov.

Medzi dôležité ciele patrí tiež aby sa pravidelne organizovalo stretnutie informačného charakteru ako, prednášky lekárov o rôznych diagnózach, prednášky predstaviteľov policajného zboru o opatreniach a ochrane majetku pre seniorov a rôzne iné.

Vedenie organizuje stretnutia seniorov pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci v klube pri pošte.

 

Vedenie:

Monika Szerda – predseda združenia

Eva Antalová – podpredseda združenia

Anita Antalová – revízor združenia

Kontakty:

Monika Szerda +421 907 283 896

Eva Antalová    +421 907 297 129

 

Budeme Vám veľmi vďační, ak podporíte náš club formou poskytnutia 2% z Vašich daní.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2%) nájdete TU. (117.21 kB)

ĎAKUJEME!

 

A Senior Club Veľká Paka - Nagypaka  polgári egyesület hivatalosan 2020-ban alakult meg. Az egyesület elnöke Szerda Mónika, lakhelye Nagypaka.

Községünkben 2007 óta rendszeresen tartottak nyugdíjas találkozót Irenka Duchoňová vezetésével, aki 2019-ben átadta a nyugdíjas klub vezetését Szerda Mónikának.

Az egyesület fő célja a egyesület tagok egészséges életmódja érdekében végzett sport-, kulturális és hasonló tevékenységeinek támogatása, különös tekintettel a sport- és kulturális találkozók szervezésére, a tagok rehabilitációja, kikapcsolódása iránti érdeklődésének kielégítésére.            Fontos  az egyesület egyes tagjai tevékenységének támogatása, és nem végső soron az emberi kapcsolatok erősítése.

Fontos célok közé tartozik még a tájékoztató találkozók rendszeres szervezése, mint például az orvosok előadásai a különböző diagnózisokról, a rendőrség képviselőinek előadásai az idősek  vagyonának a megvédéséről és még sok más.

A vezetőség rendszeresen szervez találkozókat minden hónap első hetfőjén a posta melletti klubban. 

 

Vezetőség:

Szerda Monika - egyesület elnöke

Eva Antalová - egyesület alelnöke

Anita Antalová - revízor, könyvvizsgáló

Elérhetőség:

Monika Szerda +421 907 283 896

Eva Antalová    +421 907 297 129