Obsah

Praktické informácie

Drobný stavebný odpad od 1.1.2022:

Vážení občania, obec Veľká Paka z dôvodu, že sa enormne zvýšilo množstvo vyvezeného Drobného stavebného odpadu (DSO) na Miesto na dočasné uloženie odpadu v Malej Pake (ZD), zavádza od 1.1.2022 spoplatnenie jeho uloženia.
Viac info v prílohe.

Tistelt lakosok, az építkezési hulladék (EH) mennyiségének óriási növekedése miatt a kispakai hulladék gyűjtőudvaron, a Nagypaka önkormányzata  úgy döntött, hogy 2022.01.01-től az építkezési hulladék elhelyezése DÍJKÖTELES lesz.

PRÍLOHA. (430.53 kB)

 

Opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu - TU (556.48 kB)

 

Zber odpadu v roku 2022

Obec od 1.4.2022 pristúpi k sezónnemu zberu BRO (zelený odpad) z domácností. Hlavným dôvodom je zamedziť, aby sa do zmesového komunálneho odpadu (KO) dostával zelený odpad, ktorý následne na skládke odpadov hnije a tvorí plyny. Zároveň sa zavádza dvojtýždenný zber KO!

Harmonogram zberu odpadu v roku 2022 stiahnete TU. (1.38 MB)

Harmonogram zberu odpadu v roku 2023 stiahnete TU. (820.45 kB)

 

Leták - elektronický systém sledovania odpadu - ELWIS na stiahnutie - TU. (1.89 MB) a TU. (1.7 MB)

Leták ako separovať odpad v našej obci k stiahnutiu - TU. (643.4 kB)

Praktické informácie k separovaniu odpadu: 1 2 3 4 5

Informácie k zberu plastov nájdete tu.

POLYSTYRÉN je možné odovzdať na zbernom dvore.

 


 

Cenník skládky odpadov v Čukárskej Pake na rok 2022 (2.74 MB)

Cenník skládky odpadov v Čukárskej Pake na rok 2023 (5.28 MB)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opravy a revízie plynových kotlov a elektroinštalácií v našej obci: Miroslav Duchaj - 0903446592

 


Vážení občania, oznamujeme Vám, že môžete využiť služby obecného právnika.

Otázky a podnety môžete podávať na Obecnom úrade alebo mailom na adrese: referent@velkapaka.sk

 


Obecní veterinári:

Veľká Paka: MVDr. Ladislav Vass /  0905 520 880

Malá Paka: MVDr. Alexej Krivošík / 0905 536 845

Čukárska Paka: MVDr. Barnabás Hamar / 0905 656 460

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kominár: p. Tibor Takács; tel: 0905 277 751


Poruchová linka ZSD - 0800 111

logo

567

http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Kontakt/Poruchova-linka

 


Ponuka práce:

https://www.upsvr.gov.sk/ds/volne-pracovne-miesta-1.html?page_id=531070

ponuka 1

ponuka 2

ponuka 3

ponuka 4

INGRAM Kostolné Kračany - SK (476.22 kB) - HU (451.94 kB)