Obsah

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej len JDS) je občianske združenie, ktoré združuje občanov staršieho veku- dôchodcov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizovaním dobrovoľníckej činnosti vytvára podmienky a vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci, podpore a rozvoju kultúrno- spoločenských aktivít a starostlivosti o zdravie.

Viac informácií nájdete na www.jds.sk

 

ZO JDS vo Veľkej Pake bola založená ustanovujúcou schôdzou dňa 26.10.2021.

Predsedníctvo ZO JDS Veľká Paka

Predsedníčka: Ing. Darina Cmarová

Hospodárka: Beata Páliková

Revízorka: Dr. Daniela Bušinská

Členovia ZO JDS sa stretávajú 2x mesačne ( streda) v klubovni pri pošte o 15.00 hod.

Kontakt: Ing. Darina Cmarová

Tel.:  0915 619 394

mail: dcmarova@gmail.com

 

Z činnosti našej  ZO JDS vo Veľkej Pake

AKTIVITY  ZO JDS V ROKU 2022

Január

-  Rok 2022 bol opäť poznačený pandémiou a obmedzeniami. Stretávanie v priestoroch klubovne pri pošte sme zatiaľ vylúčili a začneme ich uskutočňovať až po uvoľnení opatrení.

-  Výlet do Vysokých Tatier na Hrebienok spojený s návštevou Ľadového dómu. Nádherné počasie, úžasný výhľad, jagavý sneh a neopakovateľný zážitok z prehliadky

 Katedrály sv Jakuba zo Santiago de Compostela vytesaného do ľadu.

-  Rozbehli sme aj tento rok našu tradičnú akciu 109 jarných kilometrov.

Prvé kilometre už máme za sebou. Prešli sme ich pri spoznávaní krás Veľkej Paky a jej okolia a tiež priľahlých dediniek .

 

Február

- Uverejnenie článku do novín o založení, poslaní a aktivitách JDS vo Veľkej Pake

- Vypracovanie projektu pre petangové ihrisko v našej obci a oboznámenie starostu obce s návrhom projektu .

 

Marec

- Členská schôdza ZO JDS vo Veľkej Pake 

- Vydarený výstup na Biely kríž pri Bratislave preveril našu fyzickú kondíciu a schopnosti.

 

Apríl

- Výlet na Železnú studničku v krásnom počasí nás potešil a zároveň posilnil v nás túžbu po športovej aktivite.

 

Máj

- Výlet na pútnické miesto Marianka, krásna príroda, nádherné počasie, úžasný zážitok 

- Dve členky sa zúčastnili rekondično- liečebného pobytu v krásnom zariadení v Nimnici na základe poukazov z OO JDS v DS

- Štyri členky si preverili svoje schopnosti na 5 km pochode nordic walking na 34. ročníku ženského pochodu ASICS 22.  mája vo Viedni.

 

Jún

- Rozárium a vydarený výlet do Dolnej Krupej spojený s návštevou Medolandie nás pohladil na tele i na duši. 

- Zlepšovanie digitálnych schopností seniorov bol pilotný projekt  organizovaný  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku.

 Absolvovali ho dve naše členky.

Projekt trval 5 týždňov a jeho súčasťou bolo odovzdanie digitálneho zariadenia - tabletu, po úspešnom ukončení kurzu jeho absolventom.

 

Júl

- Zber liečivých rastlín, lipa malolistá a repík lekársky.

- Priateľské posedenia v záhrade pri západe slnka

 

August

- Zapojili sme sa do celoslovenskej petičnej akcie " Aj seniori chcú dôstojne žiť ". Bola to výzva predsedníctva Jednoty dôchodcov na Slovensku pre poslancom NR SR pre zlepšenie kvality života dôchodcov. 

Vyzbierali sme 299 podpisov v našej obci 

- Uskutočnili sme letecky výlet do Chorvátska Baška Polje. More, slnko, krásne počasie, nádherné prostredie určite prispeje každému človeku na dôchodku. Strávili sme tu nádherný týždeň.

 

September

- Sofistikované prevedenie a svetelné efekty na výstave jedinečného rakúskeho umelca Gustava Klimta vo Viedni v Marx Halle,  bol pre nás nezabudnuteľný zmyslový zážitok. 

- Výlet do Dunajskej Lužnej na jablkové hody bol spojený s koncertom vynikajúcich muzikantov Kollárovcov. Super akcia.

 

Október

- Zber šípok 

- Výlet vlakom na exkurziu do výrobne vianočných dekorácií Okrasa Čadca, spojený s nákupom ozdôb v podnikovej predajni. Veľmi vydarená akcia.

- Posedenie pre seniorov , ktoré organizoval  Obecný úrad v rámci mesiaca úcty k starším, bol skvelou akciou, na ktorej sme sa s radosťou zúčastnili.

- Osem našich členiek sa zúčastnilo rekreačného pobytu v Tatranskej Lomnici. Ubytovanie priamo v srdci Vysokých Tatier, krásne počasie, túry po známych i novoobjavených zákutiach našich 

veľhôr prospeli nám všetkým. 

Pobyt bol organizovaný  v spoluprác s OO JDS v Dunajskej Strede .

 

November

- Šesť našich členiek sa zúčastnilo rekondično- liečebného pobytu v Nimnici. Strávili tu nádherný týždeň  v krásnom prostredí a určite im k zdraviu prispeli aj liečebné procedúry.

 Poukazy na RLP nám boli poskytnuté z OO JDS v Dunajskej Strede.

- Návšteva  romantického múzea umenia Danubiana v mestskej časti Bratislavy v Čunove, bola skvelým umeleckým zážitkom  .

- V novembri sme zahájili kurz španielčiny pre začiatočníkov.

Zúčastňuje sa ho päť členov. Výučbu vedie naša členka pani Sonja Armás Gomez.

 

December

Tento mesiac sa akcie niesli v znamení Vianoc .

Navštívili sme vianočné trhy vo Viedni .

Autobusový zájazd bol organizovaný v spolupráci s OO JDS v Dunajskej Strede .

Samozrejme, že tradičné vianočné trhy v Bratislave sme tiež nemohli vynechať.

A po návštevách vianočných trhov v Bratislave a vo Viedni sme  nevynechali ani vianočný trh vo Veľkej Pake.

Všetky mali jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru, ktorú sme si s radosťou vychutnali.

 

Keď nám počasie dovolilo, tak sme si dohodli mimo programu a plánovaných aktivít prechádzku resp. túru do prírody. Veľkú podporu si získal u nás nordic walking. Nič k tomu nepotrebujeme , len kopec dobrej nálady a do rúk palice . Touto nenáročnou aktivitou, vhodnou pre seniorov si vždy dobre precvičíme celé telo.

Ak sa aj Vy chcete k nám pripojiť a svojimi nápadmi spestriť náš program a rozšíriť náš 30-členný tím, veľmi radi Vás medzi sebou privítame.

Prajeme všetkým našim členom a ich rodinám v novom roku predovšetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu, pokoj v duši a tú povestnú iskru v oku, aby život na tejto zemi za to stál ...

 

Ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť Vy alebo Vaši rodinní príslušníci a prispejete nám 2 %  z daní, veľmi sa potešíme.

 

IČO: 008970193509

Názov organizácie: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľká Paka

sídlo: 930 51 Veľká Paka 236