Obsah

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej len JDS) je občianske združenie, ktoré združuje občanov staršieho veku- dôchodcov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizovaním dobrovoľníckej činnosti vytvára podmienky a vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci, podpore a rozvoju kultúrno- spoločenských aktivít a starostlivosti o zdravie.

Viac informácií nájdete na www.jds.sk

 

ZO JDS vo Veľkej Pake bola založená ustanovujúcou schôdzou dňa 26.10.2021.

Predsedníctvo ZO JDS Veľká Paka

Predsedníčka: Ing. Darina Cmarová

Hospodárka: Beata Páliková

Revízorka: Dr. Daniela Bušinská

Členovia ZO JDS sa stretávajú 2x mesačne ( streda) v klubovni pri pošte o 15.00 hod.

Kontakt: Ing. Darina Cmarová

Tel.:  0915 619 394

mail: dcmarova@gmail.com

 

Z činnosti našej  ZO JDS vo Veľkej Pake

November 2021:
- Návšteva Trnavy, prehliadka historických pamiatok mesta, posedenie na výbornej káve v úžasnej
kaviarni umiestnenej v budove bývalej ortodoxnej synagógy.

- Návšteva výstavy Bienále ilustrácií Bratislava a výstavy obrazov Martina Benku na Bratislavskom                                                                         hrade. Majstrovské maliarske umenie vystavených exponátov v nás zanechalo hlboký dojem .

December 2021:
- Dve členky ZO JDS vo Veľkej Pake sa zúčastnili relaxačno-liečebného pobytu v Trenčianskych
Tepliciach v hoteli Krym, na základe pridelených poukazov z okresnej organizácie.

Aktivity 2022
Rok 2022 je opäť poznačený pandémiou a obmedzeniami. Stretávania v priestoroch klubovne pri pošte
sme zatiaľ vylúčili a začneme ich uskutočňovať až po uvoľnení opatrení.

Január 2022
- Výlet na Hrebienok vo Vysokých Tatrách a návšteva Ľadového domu. Nádherné počasie, úžasný
výhľad, jagavý sneh a neopakovateľný zážitok z prehliadky Katedrály sv. Jakuba zo Santiaga de
Compostela vytesaného do ľadu.

Rozbehli sme aj tento rok našu tradičnú akciu 100 jarných kilometrov.

Prvé kilometre už máme za sebou.  Prešli sme ich pri spoznávaní krás Veľkej Paky a jej okolia a  tiež priľahlých dediniek .

Február 2022

Z pripravovaných aktivít uvádzame:

- turistický výstup na Biely kríž
- ASICS  ženský pochod pre zdravie na 5 a 10 km v Rakúsku v máji

- úôasť na školení pre zlepšenie PC zručností, ktoré organizuje JDS v spolupráci s Ministerstvom informatiky

- účasť na výlete na Balaton v júli

- výlet k moru v Chorvátsku v auguste

- účasť na výlete do Tatranskej Lomnice v septembri

- účasť na relaxačno- liečebných pobytoch priebežne počas roka