Obsah

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej len JDS) je občianske združenie,

ktoré združuje občanov staršieho veku- dôchodcov bez rozdielu národnosti,

rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizovaním dobrovoľníckej činnosti vytvára podmienky a vedie starších ľudí

k vzájomnej pomoci, podpore a rozvoju kultúrno- spoločenských aktivít a starostlivosti

o zdravie.

Viac informácií nájdete na www.jds.sk

ZO JDS vo Veľkej Pake bola založená ustanovujúcou schôdzou dňa 26.10.2021.

Predsedníctvo ZO JDS Veľká Paka

Predsedníčka: Ing. Darina Cmarová

Hospodárka: Beata Páliková

Revízorka: Dr. Daniela Bušinská

Členovia ZO JDS sa stretávajú 2x mesačne ( streda) v klubovni pri pošte o 15.00 hod.

Kontakt: Ing. Darina Cmarová

Tel.:  0915 619 394

mail: dcmarova@gmail.com

 

Z činnosti:

19.10.2021 - výlet do Trnavy - prehliadka pamiatok mesta

10.11.2021 - návšteva Bienále ilustrácií , Bratislava

23.11.2021 - turistický výlet na Biely kríž, Bratislava