Obsah

Stavebný úrad

obrazokChcete stavať ?

Neviete ako sa do toho pustiť, čo všetko k tomu potrebujete ?

Obecný úrad v spolupráci so stavebný úradom zastúpeným pani Bc. Beátou Nagyovou zverejňuje dokumenty týkajúce sa žiadostí, návrhov, ohlásení, prehlásení existujúcich a novostavieb + ostatých náležitostí.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Bc. Beáta Nagyová

Tel. č.: 0905/716 201

Stránkový deň: každý štvrtok od 09:00 -11:00 hod. (termín stretnutia si treba dohodnúť s p. Nagyovou)

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

Prílohy

Prílohy k žiadostiam Stiahnuté: 677x | 06.09.2016

Žiadosti

Ziadost_o_vodov_pripojku Stiahnuté: 642x | 06.09.2016

Žiadosť na povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 525x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 589x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 552x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie inform. a reklamných zariadení Stiahnuté: 534x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 512x | 06.09.2016

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 237x | 27.05.2019

žiadosť o súhlas na povolenie MZZO Stiahnuté: 580x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na užívanie MZZO Stiahnuté: 524x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 549x | 06.09.2016

žiadosť SP dopravná stavba Stiahnuté: 489x | 06.09.2016

žiadosť SP organizácie Stiahnuté: 507x | 06.09.2016

žiadosť SP rodinné domy Stiahnuté: 780x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba Stiahnuté: 575x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba na ŽP Stiahnuté: 623x | 06.09.2016

Prehlásenia

Prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 509x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora Stiahnuté: 654x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora o izol. žumpe Stiahnuté: 466x | 06.09.2016

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 780x | 06.09.2016

Stránka