Obsah

Stavebný úrad

obrazokChcete stavať ?

Neviete ako sa do toho pustiť, čo všetko k tomu potrebujete ?

Obecný úrad v spolupráci so stavebný úradom zastúpeným pani Bc. Beátou Nagyovou zverejňuje dokumenty týkajúce sa žiadostí, návrhov, ohlásení, prehlásení existujúcich a novostavieb + ostatých náležitostí.

 

Kontakt

Kontaktná osoba:
Bc. Beáta Nagyová,

telefón č. 0905/716 201,

resp. 031/552 15 51,
stránkový deň vo Veľkej Pake podľa potreby vždy vo štvrtok cca. od 10:00 -12:00 hod. (PO DOHODE S P. NAGYOVOU)

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

Prílohy

Prílohy k žiadostiam Stiahnuté: 284x | 06.09.2016

Žiadosti

Ziadost_o_vodov_pripojku Stiahnuté: 298x | 06.09.2016

Žiadosť na povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 274x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 278x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 237x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie inform. a reklamných zariadení Stiahnuté: 281x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 249x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na povolenie MZZO Stiahnuté: 259x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na užívanie MZZO Stiahnuté: 259x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 253x | 06.09.2016

žiadosť SP dopravná stavba Stiahnuté: 230x | 06.09.2016

žiadosť SP organizácie Stiahnuté: 248x | 06.09.2016

žiadosť SP rodinné domy Stiahnuté: 346x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba Stiahnuté: 268x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba na ŽP Stiahnuté: 267x | 06.09.2016

Prehlásenia

Prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 238x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora Stiahnuté: 307x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora o izol. žumpe Stiahnuté: 207x | 06.09.2016

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 310x | 06.09.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 262x | 06.09.2016

Stránka