Obsah

Stavebný úrad

obrazokChcete stavať ?

Neviete ako sa do toho pustiť, čo všetko k tomu potrebujete ?

Obecný úrad v spolupráci so stavebný úradom zastúpeným pani Bc. Beátou Nagyovou zverejňuje dokumenty týkajúce sa žiadostí, návrhov, ohlásení, prehlásení existujúcich a novostavieb + ostatých náležitostí.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Bc. Beáta Nagyová

Tel. č.: 0905/716 201

Stránkový deň: každý štvrtok od 09:00 -11:00 hod. (termín stretnutia si treba dohodnúť s p. Nagyovou)

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

Prílohy

Prílohy k žiadostiam Stiahnuté: 521x | 06.09.2016

Žiadosti

Ziadost_o_vodov_pripojku Stiahnuté: 487x | 06.09.2016

Žiadosť na povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 421x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 452x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 428x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie inform. a reklamných zariadení Stiahnuté: 438x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 409x | 06.09.2016

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 123x | 27.05.2019

žiadosť o súhlas na povolenie MZZO Stiahnuté: 457x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na užívanie MZZO Stiahnuté: 412x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 438x | 06.09.2016

žiadosť SP dopravná stavba Stiahnuté: 377x | 06.09.2016

žiadosť SP organizácie Stiahnuté: 390x | 06.09.2016

žiadosť SP rodinné domy Stiahnuté: 577x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba Stiahnuté: 441x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba na ŽP Stiahnuté: 493x | 06.09.2016

Prehlásenia

Prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 409x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora Stiahnuté: 505x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora o izol. žumpe Stiahnuté: 372x | 06.09.2016

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 586x | 06.09.2016

Stránka