Obsah

Stavebný úrad

obrazokChcete stavať ?

Neviete ako sa do toho pustiť, čo všetko k tomu potrebujete ?

Obecný úrad v spolupráci so stavebný úradom zastúpeným pani Bc. Beátou Nagyovou zverejňuje dokumenty týkajúce sa žiadostí, návrhov, ohlásení, prehlásení existujúcich a novostavieb + ostatých náležitostí.

 

 

OZNAM: stavebný úrad nebude mať od 16.12.2022 do 11.1.2023 stránkové hodiny.

Kontakt

Kontaktná osoba: Bc. Beáta Nagyová

Tel. č.: 0905/716 201

Stránkový deň: každý štvrtok od 09:00 -11:00 hod. (termín stretnutia si treba dohodnúť s p. Nagyovou)

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

Prílohy

Prílohy k žiadostiam Stiahnuté: 696x | 06.09.2016

Žiadosti

Ziadost_o_vodov_pripojku Stiahnuté: 669x | 06.09.2016

Žiadosť na povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 538x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 616x | 06.09.2016

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 561x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie inform. a reklamných zariadení Stiahnuté: 548x | 06.09.2016

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 530x | 06.09.2016

Žiadosť o rozkopávku Stiahnuté: 255x | 27.05.2019

žiadosť o súhlas na povolenie MZZO Stiahnuté: 594x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na užívanie MZZO Stiahnuté: 543x | 06.09.2016

žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 561x | 06.09.2016

žiadosť SP dopravná stavba Stiahnuté: 499x | 06.09.2016

žiadosť SP organizácie Stiahnuté: 523x | 06.09.2016

žiadosť SP rodinné domy Stiahnuté: 793x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba Stiahnuté: 586x | 06.09.2016

žiadosť SP vodná stavba na ŽP Stiahnuté: 634x | 06.09.2016

Prehlásenia

Prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 519x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora Stiahnuté: 673x | 06.09.2016

Prehlásenie stav. dozora o izol. žumpe Stiahnuté: 479x | 06.09.2016

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 842x | 06.09.2016

Stránka