Obsah

Stavebný úrad

obrazokChcete stavať ?

Neviete ako sa do toho pustiť, čo všetko k tomu potrebujete ?

Obecný úrad v spolupráci so stavebný úradom zastúpeným pani Bc. Beátou Nagyovou zverejňuje dokumenty týkajúce sa žiadostí, návrhov, ohlásení, prehlásení existujúcich a novostavieb + ostatých náležitostí.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Bc. Beáta Nagyová

Tel. č.: 0905/716 201

Stránkový deň: každý štvrtok od 09:00 -11:00 hod. (termín stretnutia si treba dohodnúť s p. Nagyovou)

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

Ohlásenia

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 423x | 06.09.2016

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 205x | 06.09.2016

Ohlásenie zmeny užívania stavby Stiahnuté: 217x | 06.09.2016

Návrhy

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 342x | 06.09.2016

Návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 251x | 06.09.2016

Návrh na zmenu ÚR Stiahnuté: 184x | 06.09.2016

Stránka