Obsah

Poloha

Geografická poloha

Obce Veľká Paka, Malá Paka a Čukárska Paka ležia na území Žitného ostrova (maď. Csallóköz).

Žitný ostrov

Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom Dunaja (1600 km2). Rozprestiera sa medzi Dunajom a Malým Dunajom a susedí s ďalším dunajským ostrovom Szigetközom, ležiacim už v Maďarsku. Po vzniku I. ČSR bol Žitný ostrov rozdelený medzi tri nové okresy :

  • Šamorínsky, 
  • Dunajskostredský
  • Komárňanský

Pakianske obce patrili k okresu Šamorín, od roku 1960 po novom územno právnom členení do okresu Dunajská Streda.

 

ODKAZ NA MAPY HABSBURSKEJ RÍŠE (1763-1790) S GEOGRAFICKOU PRESNOSŤOU 200 METROV