Obsah

Príroda

Veľká Paka - Príroda

foto

Nadmorská výška v strede obce je 125 m n. m. a v chotári 123 - 126 m. n m. Veľká Paka leží v Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova na jeho starom štvrtohornom jadre.

Odlesnený rovinný cho­tár tvoria mladé treťohorné íly, piesky, na ktorých je mocná vrstva dunaj­ských uloženín, na povrchu miestami viate piesky vo forme dún. Má černozemné pôdy .

 

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku