Obsah

Miesto na uloženie odpadu


Kontaktná osoba :

p. Mikuláš Kiss

telefón č. : 0910/932 518

Miesto na dočasné uloženie komunálneho odpadu - Veľká Paka:

Štvrtok 16:00 - 18:00 (október - marec)
Štvrtok 17:00 - 19:00 (apríl - september)
Každá 1. sobota v mesiaci 9:00 - 12:00

 

Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu - Malá Paka.

Streda 15:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 12:00
   

POZOR! Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu v Maelj Pake, je od 1.12. do 31.3. daného roku zatvorené!

V prípade potreby kontaktujte OcÚ na tel. č. 031/5586701.

 

Informácia o drobnom stavebnom odpade.

VZN a cenník nájdete tu (doc. 35 kB)