Obsah

Miesto na dočasné uloženie odpadu

POZOR! Miesto na dočasné uloženie komunálneho odpadu je od 1.1.2020 premiestnené do Malej Paky!

 

Žiadame Vás, aby ste sa riadili pokynmi obsluhy!


Kontaktná osoba :

p. Pavol Tabaj

telefón č. : 0910/614 580

 

Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu - Malá Paka.

Streda 13:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 12:00
   

POZOR! Miesto na dočasné uloženie biologicky rozložiteľného odpadu v Maelj Pake, je od 1.12. do 31.3. daného roku zatvorené!

V prípade potreby kontaktujte OcÚ na tel. č. 031/5586701.

 

Informácia o drobnom stavebnom odpade.

VZN a cenník nájdete tu (doc. 35 kB)