Obsah

Späť

26/2015 - Rozpočet obce Veľká Paka na rok 2015 - obec nebude zostavovať programový rozpočet

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015
Bod č. 6: Rozpočet obce Veľká Paka na rok 2015 - obec nebude zostavovať programový rozpočet

Uznesenie 26/2015

Znenie uznesenia

A/ schvaľuje , že nebude  zostavovať  programový  rozpočet obce  Veľká Paka

 

 B/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2015 

 

 C/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka  na roky 2016-2017

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť