Obsah

Katarína Lelkesová


Úloha v org. štruktúre

Pracovníci na úrade - Pracovníčka OcÚ