Obsah

Aktuality

13.10.2017

Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life. 1

Konkurzné konanie životnej poisťovne Rapid life.

Vážení občania v prílohe Vám prinášame informácie ohľadom konkurzného konania životnej poisťovne Rapid life.

Detail

11.10.2017

Vývoz BIO odpadu. 1

Vývoz BIO odpadu.

Vážení občania, Bio odpad bude dočasne možné uložiť na zbernom dvore (v areáli PD) počas otváracích hodín. Každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod. A každú 1. sobotu v mesiaci.

Detail

10.10.2017

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste. 1

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste.

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: referent stavebného úradu v Dunajskej Lužnej.

Detail

09.10.2017

Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

Vážení občania, pozývame Vás na zasadanie OZ, ktoré sa bude konať dňa 12.10.2017 o 18:00 hod. v KD vo Veľkej Pake.

Detail

05.10.2017

Očkovanie

Jesenná vakcinácia psov v Malej Pake

Vážení občania oznamujeme Vám , že jesenná vakcinácia psov a mačiek bude dňa 07.10.2017 od 09:50 do 10:15 hod. na obvyklom mieste v Malej Pake. Očkovať sa majú zvieratá , ktoré neboli očkované na jar. Cena vakcinácie je 7 €.

Detail

Fotogaléria

11.10.2017

Jubilanti III.

Na konci septembra sme opäť blahoželali našim jubilantom.

Detail

06.09.2017

Návšteva družobnej obce Péteri.

Péteri testvértelepülés meglátogatása.

Detail

05.09.2017

Slávnostné otvorenie nového školského roka a odovzdanie zrekonštruovanej budovy školy.

Dňa 4.9.2017 sa vo Veľkej Pake konalo slávnostné otvorenie nového školského roku spojené s odovzdaním zrekonštruovanej budovy školy vo Veľkej Pake. Historicky bude školu a škôlku navštevovať najviac detí od jej otvorenia v roku 1965, spolu vyše 70! Prajeme im, nech sa v nej cítia ako doma.

Detail

23.08.2017

XIII. Deň obce Veľká Paka.

Dňa 12.8.2017 sa vo Veľkej Pake konal tradičný Deň obce, ktorý organizovala samospráva obce v spolupráci s miestnymi združeniami FK Veľká Paka, Csemadok a DHZ Veľká Paka. XIII. Dňa obce sa zúčastnili aj delegácie z družobných obcí Péteri a Vaskút, na čele so starostami Pethoné Vízi Valéria a Alszegi Zoltán. Naše pozvanie prijal aj štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó, ktorý prítomným prezradil, že mohyla, ktorá sa nachádza v Čukárskej Pake (zo staršej železnej doby – kalenderberskej kultúry z 8. – 5. stor. p. n. l.) bude v spolupráci s ministerstvom kultúry vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli k vytvoreniu príjemnej atmosféry. Za fotky ďakujeme Szerda Mónike. Nagypaka önormányzata a helyi sportegyesülettel, Csemadok helyi szervezetével és a nagypakai ÖTE-tel együttműkodve 2017.08.12-én falunapot tartott. A XIII.-ik falunapon részt vettekek testvértelepüléseink küldöttségei Péterirol és Vaskútról, élükon Pethőné Vízi Valéria és Alszegi Zoltán polgármesterekkel. Meghívásunkat elfogadta Rigó Konrád a kultúrális minisztérium államtitkára is, aki elárulta a részvevőknek, hogy a csukárpakai sírhalom, amely származása a vaskorig – kalendberg kutúráig vezethető vissza – a kultúrális minisztérium hozzájárulásával műemlékké lesz nyilvánítva. Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek a hozzájárulását a kellemes lékkör létrehozásához. Szerda Mónikának köszönjük a szép fényképeket.

Detail

23.08.2017

Slávnostná spomienka k 70. výročiu presídľovania obyvateľstva.

12. a 13.8.2017 sa vo Veľkej Pake konala slávnostná spomienka k 70. výročiu „výmeny obyvateľstva“ medzi Československom a Maďarskom. Slávnostnej spomienky sa na pozvanie samosprávy obce zúčastnili delegácie z družobných obcí Péteri a Vaskút, na čele so starostami Pethoné Vízi Valéria a Alszegi Zoltán. Naše pozvanie prijali aj hostia Zsigó Róbert – štátny tajomník z Maďarska, Irén Sárközy Irén – poslankyňa NRSR, Dr. Alexander Varga, Takács Éva a Nagy László, ktorí priblížili udalosti z roku 1947. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto slávnostná spomienková udalosť mohla uskutočniť. Za fotky ďakujeme Szerda Mónike. 2017.08.12-13-án ünnepélyes megemlékezést tartottunk Nagypakán a Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere 70.-ik évfordulója alkalmából. Önkormányzatunk meghívásának elegettéve a megemlékezésen részt vettekek testvértelepüléseink küldöttségei Péterirol és Vaskútról, élükon Pethőné Vízi Valéria és Alszegi Zoltán polgármesterekkel. Meghívásunkat szintén elfogadták a következő vendégek: Zsigó Róbert államtitkár Magyarországról, Sárközy Irén a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője, Dr. Varga Sándor, Takács Éva és Nagy László, akik felszólalásaikkal közelebb hozták 1947 eseményeit. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a hozzájárulást az esemény méltó megünnepléséhez. Szerda Mónikának köszönjük a szép fényképeket.

Detail

Kalendár akcií

21.10.2017

Hasičský ples. 1

Hasičský ples.

Tradičný hasičský ples.

Detail

01.11.2017

Akcie organizované v mesiaci November

Vyrezávanie tekvičiek s rodičmi Divadlo

ZŠ Veľká Paka

11.11.2017

Deň dôchodcov. 1

Deň dôchodcov.

Tradičný deň dôchodcov.

Detail

01.12.2017

Akcie organizované v mesiaci December

Stretnutie s Mikulášom - nácvik programu Pečieme koláčiky, medovníčky Zdobenie vianočného stromčeka Výroba ozdôb na vianočné trhy Vianočná besiedka

ZŠ Veľká Paka

03.12.2017

Mikuláš s DHZ Veľká Paka. 1

Mikuláš s DHZ Veľká Paka.

Stretnutie s Mikulášom.

Detail