Obsah

Aktuality

22.11.2017

PILATES. 1

PILATES.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dnes o 19:15 hod. sa bude konať v miestnom kultúrnom dome cvičenie Pilates.

Detail

22.11.2017

Separovaný zber. 1

Separovaný zber.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zber PET fliaš bude v piatok dňa 24.11.2017 a zber papiera bude v utorok dňa 28.11.2017.

Detail

22.11.2017

Prerušenie dodávky elektrickej energie. 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie.

Oznamujeme Vám, že v dňoch 23., 24., 27., 28.11.2017 od 8:00 do 15:00 hod., bude prerušená dodávka elektriny na odberných miestach - viď prílohy (školská ulica). Dodávka vody by nemala byť prerušená.

Detail

15.11.2017

Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v dňa 04.12.2017 od 8:00 do 16:00 hod., bude prerušená dodávka elektriny na odberných miestach - viď prílohu (Veľká Paka , Čukárska Paka). Prerušená bude aj dodávka vody.

Detail

13.11.2017

Výberové konanie obce Malinovo. 1

Výberové konanie obce Malinovo.

Obec Malinovo vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ku materskej školy.

Detail

Fotogaléria

31.10.2017

Jesenná brigáda.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Mindenkinek köszönjük, aki eljött.

Detail

11.10.2017

Jubilanti III.

Na konci septembra sme opäť blahoželali našim jubilantom.

Detail

06.09.2017

Návšteva družobnej obce Péteri.

Péteri testvértelepülés meglátogatása.

Detail

05.09.2017

Slávnostné otvorenie nového školského roka a odovzdanie zrekonštruovanej budovy školy.

Dňa 4.9.2017 sa vo Veľkej Pake konalo slávnostné otvorenie nového školského roku spojené s odovzdaním zrekonštruovanej budovy školy vo Veľkej Pake. Historicky bude školu a škôlku navštevovať najviac detí od jej otvorenia v roku 1965, spolu vyše 70! Prajeme im, nech sa v nej cítia ako doma.

Detail

23.08.2017

XIII. Deň obce Veľká Paka.

Dňa 12.8.2017 sa vo Veľkej Pake konal tradičný Deň obce, ktorý organizovala samospráva obce v spolupráci s miestnymi združeniami FK Veľká Paka, Csemadok a DHZ Veľká Paka. XIII. Dňa obce sa zúčastnili aj delegácie z družobných obcí Péteri a Vaskút, na čele so starostami Pethoné Vízi Valéria a Alszegi Zoltán. Naše pozvanie prijal aj štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó, ktorý prítomným prezradil, že mohyla, ktorá sa nachádza v Čukárskej Pake (zo staršej železnej doby – kalenderberskej kultúry z 8. – 5. stor. p. n. l.) bude v spolupráci s ministerstvom kultúry vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli k vytvoreniu príjemnej atmosféry. Za fotky ďakujeme Szerda Mónike. Nagypaka önormányzata a helyi sportegyesülettel, Csemadok helyi szervezetével és a nagypakai ÖTE-tel együttműkodve 2017.08.12-én falunapot tartott. A XIII.-ik falunapon részt vettekek testvértelepüléseink küldöttségei Péterirol és Vaskútról, élükon Pethőné Vízi Valéria és Alszegi Zoltán polgármesterekkel. Meghívásunkat elfogadta Rigó Konrád a kultúrális minisztérium államtitkára is, aki elárulta a részvevőknek, hogy a csukárpakai sírhalom, amely származása a vaskorig – kalendberg kutúráig vezethető vissza – a kultúrális minisztérium hozzájárulásával műemlékké lesz nyilvánítva. Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek a hozzájárulását a kellemes lékkör létrehozásához. Szerda Mónikának köszönjük a szép fényképeket.

Detail

Kalendár akcií

01.12.2017

Akcie organizované v mesiaci December

Stretnutie s Mikulášom - nácvik programu Pečieme koláčiky, medovníčky Zdobenie vianočného stromčeka Výroba ozdôb na vianočné trhy Vianočná besiedka

ZŠ Veľká Paka

03.12.2017

Mikuláš s DHZ Veľká Paka. 1

Mikuláš s DHZ Veľká Paka.

Stretnutie s Mikulášom.

Detail

16.12.2017

Vianočné trhy. 1

Vianočné trhy.

III. vianočné trhy.

Detail