Obsah

Aktuality

15.11.2017

Oznámenie 1

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že v dňa 04.12.2017 od 8:00 do 16:00 hod., bude prerušená dodávka elektriny na odberných miestach - viď prílohu (Veľká Paka , Čukárska Paka). Prerušená bude aj dodávka vody.

Detail

13.11.2017

Výberové konanie obce Malinovo. 1

Výberové konanie obce Malinovo.

Obec Malinovo vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/ku materskej školy.

Detail

09.11.2017

Uzávierka účelovej komunikácie zo Šámotu. 1

Uzávierka účelovej komunikácie zo Šámotu.

V našom prípade sa jedná o účelovú komunikáciu zo Šámotu po križovatku Kvetoslavov/Čukárska Paka. Smer z Čukárskej Paky do Kvetoslavova bude prejazdný. http://www.d4r7.com/sk/clanok/planovane-uzavierky-november-2017--vystavba-d4r7

Detail

08.11.2017

Voľby do VÚC. 1

Voľby do VÚC.

Vážení spoluobčania, máme za sebou opäť jedny voľby, tentoraz do samosprávnych krajov. Vy, ste opäť pristúpili k volebným urnám, ako je to u nás v obci zvykom, zodpovedne. A aj keď sa nám podarilo prekonať slovenský priemer (29,94%) iba o vlások (u nás bola účasť 30%), priemer v trnavskom kraji, ako aj v dunajskostredskom okrese sme prekonali o vyše 5%. V týchto voľbách bolo cítiť, že ľudia túžia po zmene, ako v trnavskom kraji, tak i v ostatných. Najviac ale pravdepodobne v banskobystrickom, kde bola volebná účasť 40,28% a podarilo sa odstaviť veľmi kontroverznú osobu Mariána Kotlebu. S právom voliť, by mal žiť každý človek, komu je to umožnené. Veľakrát ale s týmto právom nežijeme. Najčastejšia odpoveď je, že načo voliť, veď všetci sú rovnakí... Čo sa týka nášho regiónu, došlo k výrazným zmenám, zmenil sa predseda kraja, a do poslaneckých lavíc zasadne mnoho nových tvárí. Minimálna zmena ale nastala, čo sa týka zastúpenia dunajskostredského okresu. Z ôsmich poslancov, je osem za stranu SMK. Spolu za okres Dunajská Streda a Galanta je ich 13, čo znamená 33%-né zastúpenie v 40 člennom poslaneckom zbore. Bude pre mňa preto veľmi zaujímavé sledovať, ako sa nové vedenie popasuje s novými a staronovými poslancami, a koľko zmien, ktoré boli pred voľbami hlásané ako samozrejmosť, sa podarí (a kedy) preniesť do reality tak, aby ich pocítil aj bežný občan. Pre zástupcov z dunajskostredského okresu, by to nemal byť problém, keďže majú so župou skúsenosti a momentálne aj väčšiu podporu v počte poslancov v trnavskom kraji. Zaujímavé bude aj to, či si trnavská župa v krátkom období polepší v rebríčku transparentnosti a posunie sa z predposledného miesta vyššie. Podľa starého vedenia v tom nevidia problém. Dúfajme, že sa novému županovi podarí prísť na to, kde nastal problém/problémy, a prípadné nekalosti budú, ak už nie potrestané, minimálne zverejnené. Chcel by som vyjadriť vďaku všetkým voličom, ktorí prišli k urnám a zvlášť voličom, ktorí ma podporili. Blahoželám novozvolenému županovi a poslancom, a prajem im dobrú a viditeľnú prácu počas celých piatich rokov. Zaslúžime si lepší kraj pre život! Ivan Seňan – starosta obce

Detail

06.11.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľkej Pake . 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľkej Pake .

Obec Veľká Paka v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľkej Pake s nástupom od 1. januára 2018.

Detail

Fotogaléria

31.10.2017

Jesenná brigáda.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Mindenkinek köszönjük, aki eljött.

Detail

11.10.2017

Jubilanti III.

Na konci septembra sme opäť blahoželali našim jubilantom.

Detail

06.09.2017

Návšteva družobnej obce Péteri.

Péteri testvértelepülés meglátogatása.

Detail

05.09.2017

Slávnostné otvorenie nového školského roka a odovzdanie zrekonštruovanej budovy školy.

Dňa 4.9.2017 sa vo Veľkej Pake konalo slávnostné otvorenie nového školského roku spojené s odovzdaním zrekonštruovanej budovy školy vo Veľkej Pake. Historicky bude školu a škôlku navštevovať najviac detí od jej otvorenia v roku 1965, spolu vyše 70! Prajeme im, nech sa v nej cítia ako doma.

Detail

23.08.2017

XIII. Deň obce Veľká Paka.

Dňa 12.8.2017 sa vo Veľkej Pake konal tradičný Deň obce, ktorý organizovala samospráva obce v spolupráci s miestnymi združeniami FK Veľká Paka, Csemadok a DHZ Veľká Paka. XIII. Dňa obce sa zúčastnili aj delegácie z družobných obcí Péteri a Vaskút, na čele so starostami Pethoné Vízi Valéria a Alszegi Zoltán. Naše pozvanie prijal aj štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó, ktorý prítomným prezradil, že mohyla, ktorá sa nachádza v Čukárskej Pake (zo staršej železnej doby – kalenderberskej kultúry z 8. – 5. stor. p. n. l.) bude v spolupráci s ministerstvom kultúry vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli k vytvoreniu príjemnej atmosféry. Za fotky ďakujeme Szerda Mónike. Nagypaka önormányzata a helyi sportegyesülettel, Csemadok helyi szervezetével és a nagypakai ÖTE-tel együttműkodve 2017.08.12-én falunapot tartott. A XIII.-ik falunapon részt vettekek testvértelepüléseink küldöttségei Péterirol és Vaskútról, élükon Pethőné Vízi Valéria és Alszegi Zoltán polgármesterekkel. Meghívásunkat elfogadta Rigó Konrád a kultúrális minisztérium államtitkára is, aki elárulta a részvevőknek, hogy a csukárpakai sírhalom, amely származása a vaskorig – kalendberg kutúráig vezethető vissza – a kultúrális minisztérium hozzájárulásával műemlékké lesz nyilvánítva. Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek a hozzájárulását a kellemes lékkör létrehozásához. Szerda Mónikának köszönjük a szép fényképeket.

Detail

Kalendár akcií

01.12.2017

Akcie organizované v mesiaci December

Stretnutie s Mikulášom - nácvik programu Pečieme koláčiky, medovníčky Zdobenie vianočného stromčeka Výroba ozdôb na vianočné trhy Vianočná besiedka

ZŠ Veľká Paka

03.12.2017

Mikuláš s DHZ Veľká Paka. 1

Mikuláš s DHZ Veľká Paka.

Stretnutie s Mikulášom.

Detail

16.12.2017

Vianočné trhy. 1

Vianočné trhy.

III. vianočné trhy.

Detail