Obsah

Aktuality

18.01.2017

Rýchlostná cesta D4/R7. 1

Rýchlostná cesta D4/R7.

Uvádzame Vám praktické informácie ohľadom výstavby rýchlostnej cesty D4/R7.

Detail

11.01.2017

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti. 1

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti.

Podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností /daň z pozemkov, daň zo stavieb , daň z bytov/ do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia , v ktorom mu vznikla daňová povinnosť , alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane /kúpa, darovanie,dedičstvo, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie/. Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na obecnom úrade. Daňové priznanie na rok 2017 sa podáva do 31.januára 2017. OÚ Veľká Paka.

Detail

09.01.2017

Oznámenie o odpisovaní vodomerov.

Oznamujeme Vám, že zamestnanci obecného úradu budú od 10.01.2017 odpisovať vodomery .

Detail

09.01.2017

Nová stránka ZŠ a MŠ Velká Paka 1

Nová stránka ZŠ a MŠ Velká Paka

Od dnes je spustená nová webová stránka ZŠ a MŠ Velká Paka , informácie budeme postupne doplňať. Veríme že aj týmto vieme zjednodušiť a spríjemniť tok informácií a dianí z našej Základnej a Materskej školy Odkaz na novú stránku je www.zs.velkapaka.sk

Detail

04.01.2017

Rýchlostná cesta R7 - oznámenie

Vážení občania/poľnohospodári, oznamujeme Vám, že koncesionár začne s realizáciou stavby rýchlostnej cesty R7 začiatkom roka 2017, preto Vás upozorňujeme, že v prípade vysadenia poľnohospodárskych plodín tieto môžu byť znehodnotené. Pre bližšie informácie sme Vám k dispozícii.

Detail

Fotogaléria

28.12.2016

2. Vianočné trhy.

2. Vianočné trhy.

Detail

09.12.2016

Mikuláš 2016.

Mikuláš 2016.

Detail

21.11.2016

Adventný veniec 2016.

Adventný veniec 2016.

Detail

14.11.2016

Deň dôchodcov 2016.

Deň dôchodcov 2016.

Detail

01.11.2016

Halloween v MŠ.

Halloween v MŠ.

Detail

Kalendár akcií

20.01.2017

Výročná schôdza DHZ Veľká Paka. 1

Výročná členská schôdza DHZ Veľká Paka.

Výročná schôdza členov dobrovoľného hasičského zboru Veľká Paka.

Detail

29.01.2017

Výročná členská schôdza TJ Družstevník Veľká Paka. 1

Výročná členská schôdza TJ Družstevník Veľká Paka.

TJ Družstevník Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu dňa 29.01.2017 od 17:00 hod. v miestnom KD.

Detail

04.02.2017

Ochutnávka zabíjačkových špecialít. 1

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Samospráva obce Veľká Paka Vás v spolupráci s TJ Družstevník a OZ GRACE, srdečne pozýva na ochutnávku zabíjačkových špecialít. Ochutnávka sa bude konať dňa 4.2.2017 od 8:00 hod, na priestranstve pri obchode Jednota. Nagypaka önkormányzata a helyi sportszervezettel és a Grace polgári társulással együttműködve szeretettel várja önöket disznóölési/bollér termékek kóstolására, amelyre 2017.2.4-én 8 órától kerül sor a Jednota üzlet melletti téren.

Detail

18.02.2017

VI. Škôlkársky ples. 1

VI. Škôlkársky ples.

Kolektív zamestnancov Materskej školy vo Veľkej Pake, Vás srdečne pozýva na VI. škôlkársky ples vo Veľkej Pake.

Detail

25.02.2017

Kartárske preteky. 1

Kartárske preteky.

TJ Družstevník Veľká Paka Vás srdečne pozýva na kartárske preteky.

Detail