Novinky a oznamy

09.12.2016
Vianočné trhy vo Veľkej Pake - Karácsonyi vásár.

Samospráva obce v spolupráci s OZ GRACE Vás srdečne pozýva na 2. Vianočné trhy v našej obci.

Nagypaka önkormányzata és a OZ GRACE PT, szívéjessen meghívja a már 2. Karácsonyi vásárra.

                                                                                                             OÚ Veľká Paka.

vianocne-trhy2016dva

09.12.2016
Pozvánka na Mikuláša - mehívó a Mikulásra.

Milé deti, pozývame Vás aj Vašich rodičov na stretnutie s Mikulášom dňa 10.12.2016 od 16:00 pri kultúrnom dome.

Kedves gyerekek és szülők, szívéjesen meghívunk a Mikulásra, amely szombaton 2016.12.10 én, 16:00 órátol kerül megrendezésre.

 

mikulas

05.12.2016
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Hala II - areál skládky Čukárska Paka.

Podľa §29 ods. 8 zákona 24/2006, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť o zmene navrhovanej činnosti – „Hala II – areál skládky Čukárska Paka“.

Oznámenie nájdete tu.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hala-ii-areal-skladky-cukarska-paka

 

Pozn: Predmetom zmeny je prístavba Haly II k existujúcemu objektu súčasnej prevádzkovej haly. Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie prevádzkovej plochy, ktorá bude slúžiť na zber, zhromažďovanie oddelených zložiek komunálneho odpadu (obaly - papier, plasty) pred ich odvozom ku konečnému spracovateľovi.

 

                                                                                                 OÚ Veľká Paka.

30.11.2016
Oznámenie o ukončení lekárskej prvej pomoci v Šamoríne.

Oznamujeme Vám, že spol. K Gryf s.r.o., ku dňu 31.12.2016 ukončuje službu lekárskej prvej pomoci v Šamoríne.

Od 1.1.2017 ju nahradí spol. REAL-MED s.r.o. Dunajská Streda.

Oznámenie nájdete tu.

                                                                                              OÚ Veľká Paka.

30.11.2016
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019.

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 nájdete tu.

                                                                                                      OÚ Veľká Paka.

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 109 ] ďalej » na koniec »»
Mám podnet / sťažnosť / otázku