Obsah

CSEMADOK - fő küldetése

Kezdet

1949 – ben alakult meg községünkben a CSEMADOK alapszervezete. Ebben nagy érdeme volt Andrássy Jánosnak aki oszlopos alapítótagja és lelke volt a szervezetnek.

     A  megalakulástól egészen 1983-ig töltötte be az elnöki tisztséget. Neki köszönhetően az alapszervezet nagyon gazdag tevékenységet folytatott.

     További alapítótagok   névsora:foto

Ábrahám Erzsébet,

Ábrahám Vince,

Ferdics József,

Jurányi Ferenc,

Karasz Lúcia,

Kránitz Antal,

Lelkes József,

Molnár Mihály,

Panda Emília,

Takács Antal és Varga János.

A CSEMADOK fő küldetése a kulturális élet fejlesztése, illetve a kulturális  hagyományok megőrzése.

      Az alapszervezet életében jelentős esemény volt az amatőr  színjátszókör megalakulása, amely a 60-as évek végéig aktívan működött. A színjátszókör tagjai nagyon sok színdarabot tanultak be és játszottak el nagy lelkesedéssel nemcsak helyben, de felléptek a környező falvakban, sőt még Pozsonyban is volt fellépésük . A színdarabok betanításában jelentős részt vállalt többek közt Kocsis Sándor, Panda Emília és Malisek Vilma aki hosszú éveken át tanárnőként tevékenykedett falunkban. A szereplők jelmezeiket maguk készítették, illetve kikölcsönözték. Nagy sikert arattak többek közt a Ludas Matyival, és a  János vitézzel. További színművek melyek előadásra kerültek: Csikós, Kaviár, Tanítónő, Amiről az erdő mesél...

      A falu saját zenekarral is rendelkezett, melynek közreműködésével hetente rendeztek többféle összejövetelt és táncmulatságot, többek közt leánybálokat, teaesteket, batyubálokat.

      A mai napig fennmaradt a batyubál, amely a párosbál elődje volt. Sajnos a televízió megjelenésével lelohadt a színjátszókedv, s lassan megszűnt falunkban a színjátszás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszűnik a színház iránti szeretet is. Ellenkezőleg -  rendszeresen szerveztünk színházlátogatást Győrbe, iletve Budapestre, mely egész napos kirándulással volt egybekötve. Jelenleg leggyakrabban Somorjába járunk kölönböző előadásokra. Ezt a hagyományt továbbbra is meg szeretnénk őrizni.  

Kirándulások

     Jani bácsi hagyományt teremtett a tagság részére szervezett kirándulásaival, melyek nem csak belföldi, de külföldi kirándulások is voltak. Főleg Magyarország több nevezetességét látogathatta meg a tagság. Ezt a hagyományt szintén megőriztük és minden év folymán legalább egy kirándulásra sor került , leggyakoribb uticél a Balaton volt. Sajnos már több  éve ez a hagyomány megszakadt a kis érdeklődés miatt.

  Talán még említésre méltó, hogy szerettünk volna községünkben meghonosítani a “dörejárás“ hagyományát. Pár alkalommal sikerült megrendeznünk , de sajnos pár éve  a kis érdeklődés illetve a negatív visszhangok miatt ez abbamaradt.

       Bár az utóbbi évek tevékenysége már nem olyan sokoldalú, ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a tagság bizalmát és támogatását élvezzük, hisz az alapszervezet taglétszáma csak az elhalálozással csökkenik.

Tagok     

1983-ban Andrássy Jani bácsitól Pörsök László vette át a stafétát,  aki 6 éven át, tehát 1989-ig a vezette a Csemadok helyi alapszervezetét , őt Krocsány Tibor váltotta, aki 2002 –ig foglalta el az elnöki posztot, jelenleg pedig Edmár Mária vezeti 2003-tól a helyi alapszervezetet.

A többi vezetőségi tag névsora:

Czafik Mária, Mgr.

Csuka Éva, 

Hudecz Erzsébet,

Jurányi Anna,

Kláris Edit ,

Lonsky Katalin.

Rendezvények 

     Tevékenységünk az utóbbi években főleg különböző kultúrrendezvények ( pl. párosbál, gyermeknapi rendezvények) és  színházlátogatások megrendezésére irányul. Segítünk a polgármesteri hivatal által szervezett rendezvények megvalósításában. A CSEMADOK vezetőségének kezdeményezése alapján honosult meg falunkban a falunap megrendezése, továbbá már harmadik alakalommal rendeztük meg a Banyabált, amely  pozitív viszhangot váltott ki a falu hölgytagjainál.

     Bízunk benne, hogy a jövőben is sikerül folytatnunk az alapszervezet működését és reméljük, hogy ezt a stafétát átveszi majd a fitalabb nemzedék is.

Fényképek a jelmezbálról >>